La importància de garantir un marc de seguretat jurídica per superar els desafiaments com l'escassetat de terra i el desenvolupament d'habitatge per cobrir la demanda social ha estat un dels aspectes més destacats durant la primera edició de Land Talks, una jornada organitzada per Serviland i Asprima amb l'objectiu d'exposar la situació actual i els reptes a què ha de fer front el mercat de terra i la gestió urbanística.

Els diferents agents, tant del sector privat com del públic, han coincidit també en com de clau és la col·laboració publicoprivada on s'han d'alinear interessos sense que estiguin condicionats pels cicles electorals a fi de dissenyar una estructura dotada de les eines necessàries capaç d'impulsar l'oferta de terra i adaptar el desenvolupament urbanístic a les circumstàncies i ritmes actuals.

La jornada, amb més de 200 persones assistents, ha comptat amb la intervenció, entre d'altres, de representants dels tres nivells de l'administració pública a Madrid que han ofert una visió global de com s'aborda des de la part pública la gestió del sol i les iniciatives que estan desenvolupant.

En aquest sentit, Javier Martín, director general d'Habitatge i Terra de Mitma, ha destacat la millora que té previst afrontar la nova Llei del Sol per evitar, per defectes de forma, l'anul·lació de planejaments en bloc i ha subratllat els avenços que s'estan fent per mobilitzar terra finalista i donar sortida al sol embassat que està en mans de l'administració.

A la taula també ha intervingut el viceconseller d'Habitatge i Ordenació de Territori de la Comunitat de Madrid, José María García, qui s'ha referit a la 'Llei Òmnibus' amb què es pretén donar les claus en el procés de producció de terra perquè aquest sigui fluid en el temps i poder actuar sota una seguretat jurídica, que es converteix en "element nuclear". Segons ha avançat, existeix consens perquè la llei s'aprovi a mitjans de desembre en la pròxima assemblea parlamentària.

Des de l'Ajuntament de Madrid, el delegat de l'Àrea de Desenvolupament Urbà, Mariano Fuentes, ha anunciat que "ja s'està tramitant l'expedient de la modificació de les normes urbanístiques per elevar-lo a la seva aprovació provisional" i la previsió és que el Ple municipal doni el seu vistiplau al gener. Segons ha explicat, les noves normes urbanístiques pretenen aportar una seguretat jurídica més important al sector, a més de proporcionar claredat normativa, simplificar procediments i actualitzar les seves determinacions.

La perspectiva de l'entorn privat l'ha aportat Iheb Nafaa, President de Serviland, que ha insistit en la "necessitat de guanyar agilitat", tant per donar sortida als projectes que els ajuntaments tenen a sobre de la taula, com per poder ser capaços d'atreure la inversió cap al sector.

En aquesta línia, Nafaa ha manifestat de nou la importància de disposar d'un marc jurídic estable i clar per evitar la incertesa actual, alhora que impulsar fórmules per incentivar la inversió privada.

En l'obertura de la jornada, Carolina Roca, presidenta d'Asprima, ha assenyalat que "els promotors estem compromesos amb l'objectiu de posar al mercat tot l'habitatge sostenible i eficient energèticament que la demanda necessiti, però per a això és crucial acabar amb l'escassetat de la nostra matèria primera, que és el sol. Perquè això succeeixi, necessitem la plena col·laboració de l'administració tant al marc normatiu com en la gestió".

Poca oferta de sol

Land Talks ha comptat amb la intervenció d'Alberto Valls, soci responsable Real Estate Deloitte, i de Felipe Iglesias, expert urbanista d'Uría Menéndez, per analitzar les perspectives de mercat i oferir un diagnòstic jurídic del sol a Espanya.

El soci de Deloitte ha manifestat que la demanda de sol es manté robusta, estable i concentrada en ciutats de primer rang i de segona residència, mentre que el consultor urbanístic Felipe Iglesias ha posat a sobre de la taula el desfasament de la normativa legal actual i ha reivindicat més homogeneïtat normativa i anar a models de planejament general més estratègics amb marquin criteris de desenvolupament, però que no siguin deterministes.

La jornada també ha comptat amb Miguel Hernández, director d'Estratègia de CreaMNN; Domingo Menéndez, gerent de la Junta de Compensació de Valdecarros; Leonardo Sánchez-Heredero, president de Grup Delta, i Carmen Largacha, sènior architect and urban designer en ARUP, en una taula en la qual s'han abordat les palanques necessàries a l'hora d'impulsar els grans projectes per a la transformació i adaptació de les ciutats.

La sostenibilitat ha estat l'últim bloc de la primera edició de Land Talks. Una ciutat sostenible, però accessible al ciutadà i que mantingui un equilibri entre la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica han estat algunes de les principals conclusions de la taula que ha reunit Raimundo Herráiz, director general d'Urbanisme de la Comunitat de Madrid; Jordi Soldevila, CEO de BuildingCenter CaixaBank; Sigfrido Herráez, degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Madrid – COAM; Juan Antonio Gómez Pintado, CEO de Via Àgora, i Vicente Llácer, CEO de Grup Àtica.