El Banc Sabadell finançarà la construcció de 18 instal·lacions d'autoconsum industrial a través de la seva divisió de renovables, Sinia Renovables, que ha tancat un acord amb EiDF. Aquesta nova operació del banc està valorada en 13,4 milions d'euros i es fa a través d'acords de compravenda d'energia a llarg termini d'entre 10-15 anys, a un preu fix pactat.

El Sabadell explica en un comunicat que aquesta nova operació arriba davant la pujada dels preus d'electricitat i les previsions que els preus seguiran alts els pròxims mesos, fet que ha provocat que la necessitat d'impulsar alternatives a la crisi energètica amb la finalitat de garantir preus estables i competitius per a les indústries.

L'acord, a més de finançar aquestes 18 instal·lacions, que generaran un volum de 23,6 MW, de les quals EiDF és propietària a través de sis societats i Sinia Renovables entrarà al seu capital social amb el 24,9% de la propietat.

Com funciona l'acord?

Cal apuntar també que els contractes PPA permeten al client finançar la seva instal·lació d'autoconsum amb inversió zero mitjançant un acord amb l'empresa de serveis energètics amb la qual es pacta un preu fix per l'energia autoconsumida. L'empresa, en aquest cas EiDF, assumeix el cost del projecte d'enginyeria, execució i manteniment de la planta, sent propietària de la mateixa durant el temps de durada de l'acord.

El client, per la seva part, ha de cedir l'ús de la seva coberta o terrenys annexos en els quals s'implanta el sistema d'autoconsum. D'aquesta manera, el client consumidor obté de manera directa l'energia produïda en la instal·lació al preu establert, que es mantindrà invariable durant la vigència del contracte, aconseguint estalvis que oscil·len entre un 10 i 40% del preu de compra d'energia.

Inversions en renovables

Aquest anunci del Sabadell arriba un dia després que la Cambra de Barcelona reclamés, tant a administracions com a empreses privades, una inversió en renovables a Catalunya de més de 59.000 milions fins a l'any 2050. 

Més enllà d'aquest titular, l'objectiu de la corporació cameral, aquesta xifra d'inversió és la conclusió a la qual han arribat en un estudi que tenia per objectiu quantificar què necessita Catalunya per assolir un model elèctric 100% renovable, fent possible alhora el compliment dels objectius climàtics per al 2030 i 2050. Per tal d'aconseguir aquest model 100% renovable, la Cambra estima que Catalunya hauria de disposar d’una potència instal·lada en energies renovables l’any 2050 de 67.071 MW i de 17.849 MW l’any 2030. Aquesta xifra equival a un increment de 62.980 MW addicionals respecte als 4.092 MW de potència instal·lada en energies renovables l’any 2020.