La justícia europea ha dictat sentència i obligarà els bancs espanyols, des d'ara, a tornar tots els diners que van cobrar de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl als contractes de les seves hipoteques. Però, què són aquestes clàusules?

També conegudes com a sòl hipotecari, aquestes són unes clàusules contractuals que fixen un mínim a pagar en les quotes dels interessos ordinaris acordats, encara que ja estiguin per sota o baixin més tard. Els bancs van decidir durant el boom immobiliari, entre el 1997 i el 2007, oferir tipus d'interès fixes, però, això sí, a canvi que els clients renunciessin a la devolució del sobrecost de les clàusules, cosa que limitava la baixada real dels tipus d'interès.

La major part de les hipoteques van subscriure's a un tipus d'interès variable, generalment fixat per l'Euríbor, però, finalment, els va sortir el tret per la culata, ja que van acabar sent denunciades més de 100 entitats bancàries espanyoles per part de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances (Adicae) per no haver informat els clients que estaven signant una hipoteca sota aquestes condicions i de les conseqüències que podia comportar tenir un contracte amb la clàusula sòl inclosa.

Per què van ser denunciats?

Mentre l'Euríbor estava elevat, els clients no s'adonaven de res perquè, com estava tan alt i ells pagaven tan poc d'interessos, ja els sortia la jugada com estava prevista. Però la caiguda de l'Euríbor el 2008 va ser l'element clau que va fer els clients adonar-se'n que, tot i no saber-ho, els seus contractes contenien aquestes clàusules. 

El Tribunal Suprem va considerar abusives aquestes clàusules, en entendre que els consumidors no havien estat informats de la càrrega econòmica i jurídica que se'ls imposava, però va fixar en la data de la sentència, el 9 de maig del 2013, la retroactivitat màxima perquè la seva nul·litat només tingués efectes de cara al futur.

Ara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha conclòs que aquesta limitació és contrària a la normativa comunitària i, per tant, les entitats financeres han de reintegrar finalment als afectats la totalitat de l'import que s'ha cobrat de més per les clàusules sòl, des de l'inici de cada contracte hipotecari, i no únicament a partir del 2013.