El ritme de creixement de l'economia espanyola s'alenteix i la desacceleració es fa present. El PIB espanyol va créixer un 2,5% el 2018, mig punt menys que en 2017 i la seva menor alça des de l'exercici 2014, malgrat avançar en l'últim trimestre de l'any un 0,7%, una dècima per sobre del que va progressar en els tres trimestres anteriors, segons l'avenç de dades de la Comptabilitat Nacional Trimestral publicat aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Aquesta taxa del 2,5% coincideix amb les estimacions del Banc d'Espanya, de l'FMI i amb el consens mitjà dels principals serveis d'estudis, no així amb les previsions oficials del Govern, que apuntaven a un creixement del 2,6% en el conjunt de 2018. En tot cas, les dades són encara provisionals i es coneixeran a nivell desagregat el proper 29 de març.

El creixement del 0,7% registrat en el quart trimestre de 2018, que sí que coincideix amb l'esperat pel Govern (el Banc d'Espanya estimava una alça menor, del 0,6%), s'ha accelerat una dècima respecte als experimentats en els tres trimestres anteriors. Amb aquest avanç trimestral del PIB s'acumulen ja 21 trimestres consecutius d'alces. Per la seva part, la taxa interanual del PIB es va mantenir en el 2,4% en el quart trimestre de 2018.

Segons l'INE, el creixement del 2,5% aconseguit en el conjunt de l'any passat es deu a una aportació de la demanda nacional de 2,9 punts, similar a l'ocorregut el 2017, en tant que la demanda externa va restar quatre dècimes a l'avenç del PIB, cinc dècimes per sota de la dada de 2017. El valor del PIB a preus corrents el 2018 es va situar en 1.206.878 milions d'euros, un 3,5% superior al de 2017.

L'ocupació, mesurada en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, va augmentar a un ritme interanual del 2,6% en el quart trimestre, una dècima més que en el trimestre anterior, el que suposa la creació en un any de 463.000 llocs de treball equivalents a temps complet.