L’Obra Social ”la Caixa” ha concedit ajudes per valor de 187.780 euros a 6 projectes d’acció social en l’àmbit rural arreu de Catalunya destinats a promoure la plena integració de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social. Segons un comunicat, la fundació assegura que la convocatòria d’Acció social en l’àmbit rural 2017 tindrà com a beneficiaris finals a 15.389 persones en situació vulnerable de tot l’Estat, residents en municipis amb una població inferior a 10.000 habitants. 

Dels 265 projectes presentats a tot l’Estat espanyol se n’han seleccionat 43, que es distribueixen entre els destinats a la promoció de l’autonomia i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la dependència (20); a la inserció sociolaboral (17), i a la cohesió social i interculturalitat (6). Participaran en tots ells un total de 215 professionals, dels quals 127 seran noves contractacions. Cal destacar que dels projectes seleccionats, un 88% compten amb la participació de persones voluntàries.

Pel que fa a Catalunya, els 6 projectes seleccionats es distribueixen per les quatre demarcacions: 1 a Barcelona (23.110€), 1 a Girona (36.000 euros), 3 a Lleida (89.920€) i 1 a Tarragona (38.750€). Prop 4.000 persones en situació de vulnerabilitat es beneficiaran d’aquests sis projectes. En total, aquest any es preveu destinar més de 19,8 milions d’euros al Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que atenen diferents àrees, amb el propòsit d’oferir oportunitats als col·lectius en situació de vulnerabilitat social. 

Pressupost de més de 500 milions 

L'objectiu de l'Obra Social "la Caixa" és, segons explica al comunicat, el de contribuir a la construcció d'una societat millor i més justa, donant oportunitats a les persones que més les necessiten, cosa que es tradueix en un augment del seu pressupost fins arribar als 510 milions d'euros, davant els 500 dels nou anys anteriors. Globalment, la Fundació Bancària "la Caixa" va impulsar el 2016 prop de 50.000 iniciatives, de les quals es van beneficiar més de 10,5 milions de persones.

La inversió es focalitza prioritàriament en el desenvolupament de programes socials com la lluita contra la pobresa infantil, el foment de l'ocupació entre col·lectius vulnerables, l'envelliment actiu i saludable de la gent gran i l'atenció a malalts avançats segueixen sent les línies prioritàries de treball. L'aposta per la investigació i el coneixement, així com el suport a la cultura, són també senyes d'identitat de la institució.