L'obra pública licitada per l'Estat a Catalunya ha estat únicament de 19 milions d'euros durant el primer trimestre del 2017, un 69% menys que en el mateix període de l'any anterior i un 79% menys que la mitjana trimestral dels últims tres anys. 

Tot i això, la licitació total d'obres públiques a Catalunya -entre les tres administracions- ha augmentat un 57% en aquest primer trimestre de l'any fins a arribar als 289 milions d'euros. Tot i això, la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC) ha volgut matisar que la quantitat total licitada durant els primers tres mesos del 2016 va ser “anormalment baixa” en relació a la mitjana trimestral dels tres últims anys que és de 336 milions.

Si es desglossa la xifra total per administracions, les licitacions de l'Administració General de l'Estat a Catalunya han estat les més baixes de totes. Pel que fa a les licitacions de la Generalitat, han estat de 91 milions, un 156% més que el mateix trimestre de l’any anterior i un 2% més que la mitjana dels darrers tres anys, de 89 milions. El nivell administratiu més actiu, amb més la meitat del total licitat a Catalunya, és l'Administració local amb 179 milions d'euros, un 103% més que el mateix període del 2016 i un 14% més que la mitjana trimestral dels darrers tres anys que és de 157 milions.

Les administracions que desaprofiten l'obra pública

Des del CCOC es considera que les administracions “no estan aprofitant l’alt retorn econòmic i social” que genera l’obra pública, “gràcies als seus efectes multiplicadors econòmics i fiscals i al gran nombre de llocs de treball que genera”. També alerten que “amb aquests nivells tan baixos d’activitat” és “molt difícil” que les empreses especialitzades en obra pública puguin fer “una aportació més positiva a l’ocupació”. És més, subratllen, “es corre el perill que, per manca de projectes, les empreses supervivents de la llarga crisi iniciada el 2008 pateixin una pèrdua del coneixement acumulat”.

La patronal dels contractistes estima que la licitació mínima regular i recurrent de totes les administracions que “necessita” Catalunya, indexada segons el PIB, hauria de ser d’entre 4.750 i 5.000 milions anuals (del 2 al 2,2% del PIB), una estimació “molt conservadora” si es té en compte que la inversió pública mitjana dels 28 països de la UE en el període 2002-2015 ha estat del 3,2% del PIB.