El Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha aprovat la fusió de CaixaBank i Bankia. L'aprovació de l'operació per part de l'Executiu espanyol suposa l'últim escull per fer efectiva l'operació després que aquest dimarts, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) també ho aprovés i que les dues entitats informessin de la fusió a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

L'aprovació per part del govern espanyol dona via lliure perquè el pròxim divendres 26 de març es tanqui l'operació i les dues entitats quedaran registrades com un sol banc. A més, segons ha informat el Ministeri, l'aprovació de la fusió també s'ha produït sense cap objecció per part del Banc d'Espanya del Servei Executiu de la Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC), i de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició addicional dotzena de la Llei 10/2014, de 26 de juny.

El Ministeri també ha informat que, quan s'executi la fusió, l'Estat, com a accionista majoritari de Bankia, passarà a tenir una participació del 16,1% en el capital de CaixaBank, una vegada completada l'operació.

Què passarà el divendres?

Segons van informar aquest dimarts tant CaixaBank com Bankia, a partir de divendres seran una única entitat. Això implicarà que, aquell mateix dia i per tal de portar a terme la fusió, Caixabank emeti un total de 2.079 milions d'accions com a bescanvi de la fusió.

Concretament, cada acció de l'entitat madrilenya equivaldrà a 0,6845 accions de Caixabank. Aquest bescanvi que rebran els accionistes de Bankia es produirà el mateix divendres un cop tanqui la sessió de l'Ibex-35, per tant les noves accions de CaixaBank no començaran a cotitzar fins al pròxim dilluns dia 29 de març.

Sobre l'emissió d'aquestes noves accions, segons també van informar els dos bancs, no hi haurà dret de subscripció preferent, ja que la subscripció d'aquests nous títols estarà reservada als que ja són titulars d'accions de Bankia. A més, tampoc es bescanviaran, en cap cas, les accions de Bankia de les quals CaixaBank ja en sigui titular ni les accions que Bankia tingui en autocartera, que s'amortitzaran.