La Comissió Nacionals dels Mercats i de la Competència (CNMC) ha aprovat aquest dimarts a la tarda la fusió de CaixaBank i Bankia, tal com estava previst. Ara bé, la CNMC ha imposat una sèrie de condicions a l'entitat per tal de garantir la competència en diferents mercats.

Segons ha informat la mateixa CNMC en un comunicat, CaixaBank s'ha compromès a respectar una sèrie de condicions per formalitzar la fusió.

Les condicions que accepta CaixaBank:

En primer lloc es compromet a no tancar cap oficina situada en una població on no hi hagi cap altra oficina bancària, assegurant així la no exclusió financera d'aquests municipis. 

A més, la CNMC ha detectat que CaixaBank es quedarà en situació de monopoli en un total de 21 codis postals arreu de l'Estat espanyol, per això, l'entitat bancària s'ha compromès a mantenir als clients de Bankia les mateixes condicions  i termes que tenen a hora d'ara durant, com a mínim, els pròxims tres anys. A més, CaixaBank també gaudirà d'una situació de duopoli en uns altres 65 codis postals espanyols, per això també ha acordat oferir condicions substancialment iguals, o no pitjors, a les oferides per CaixaBank

Alhora, CaixaBank no podrà cobrar cap comissió, dins dels codis postals problemàtics, a cap client procedent de Bankia quan vulguin fer una operació que al seu antic banc hagués estat gratuïta durant els pròxims 3 anys. 

En quart lloc la CNMC també ha imposat que s'haurà de comunicar a tots els clients de Bankia tant el tancament com els possibles canvis d'una operació que els pugui afectar. Concretament, CaixaBank haurà de comunicar les noves comissions que s'aplicaran a aquesta operació subjectes als canvis realitzats, comunicar els productes bancaris que ofereix CaixaBank als seus clients.

A més, els clients també hauran de saber amb 60 dies d'antelació, en el cas de les persones físiques, i amb 30 dies en el cas de la resta de clients, els possibles canvis que s'aplicaran a les seves operacions. Per últim CaixaBank també s'ha compromès a comunicar els drets de què disposen els seus clients davant d'un canvi de condicions i que tenen la llibertat de canviar d'entitat bancària.

L'últim compromís que ha assumit CaixaBank per tal de fer efectiva la fusió amb Bankia és identificar els clients procedents d'aquesta última entitat que compleixin els requisits per optar a un compte social i comunicar-los la possibilitat de beneficiar-se de les condicions d'aquest tipus de compte. 

En el cas dels caixers, el compromís de CaixaBank és oferir als clients de les entitats que tenien acords amb Bankia continuar accedint als caixers que eren d'aquest banc, o en cas que desaparegui al més pròxim de CaixaBank, durant un període de 18 mesos i en les mateixes condicions econòmiques.

En relació amb les participacions minoritàries comunes de CaixaBank i Bankia, el compromís passa per complir amb les obligacions estatutàries i pactes de socis quant a la desinversió del percentatge de participació del capital social que excedeixi del límit previst com a resultat de l'operació.

La CNMC considera adequats aquests compromisos per a solucionar els problemes de competència que presentava l'operació, però avisa que vigilarà que es compleixin per part de CaixaBank, que haurà d'informar-lo en els terminis acordats per a això durant la seva vigència.

​D'on surten aquestes condicions?

Aquests condicions que ha acceptat CaixaBank neixen d'un informe realitzat per la CNMC, on s'ha detectat que aquesta operació "suposa una amenaça" per a la competència efectiva en determinats àmbits del mercat minorista espanyol, per això s'ha intentat reduir aquesta amenaça amb la imposició de condicions.  

Cal recordar que aquesta fusió es dona entre la tercera i la quarta entitat bancàries més grans d'Espanya i, després de la unió definitiva serà l'entitat líder al mercat bancari espanyol.

Aquest ha estat el penúltim pas perquè la fusió entre les dues entitats sigui una realitat. Ara només falta que, abans de divendres, el Ministeri d'Economia del govern espanyol també aprovi l'operació.