El Govern ha presentat aquest dijous un pla per acabar amb gran de la temporalitat a l'administració de la Generalitat abans del 2024. Concretament, aquest nou pla d'estabilització afectarà un total de 59.000 llocs de treball dels més 166.000 que hi ha a l'administració catalana actualment, el que vol dir que actualment hi ha aproximadament un 35,5% dels treballadors públics que són temporals. Si tot segueix el calendari establert, aquest percentatge de temporalitat es reduiria a una xifra inferior al 8% abans de l'inici del 2024, tot i que el pla encara està subjecte a ser pactat amb els sindicats. 

Per tal de portar a terme el pla, el Govern es basarà en l'última llei aprovada pel govern espanyol en aquesta matèria i seguirà dues vies. La primera serà un concurs de mèrits  i un concurs d'oposicions extraordinàries, que cobriran unes 39.000 places públiques. Aquests dos procediments afectaran aquells llocs de treball ocupants ininterrompudament de forma temporal durant com a mínim tres anys abans del 31 de desembre de 2020. I la segona serà per la via ordinària d'oposicions, que cobrirà les 20.000 places restants corresponents a les ofertes públiques del Govern ja aprovades. Totes dues vies seran de lliure concurrència, és a dir que es podrà presentar qui vulgui.

Com ja hem dit, el pla encara està subjecte al vistiplau dels sindicats i per això la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, s'ha reunit aquest matí amb els sindicats representants de la Mesa General de la Funció Pública per explicar la proposta del Govern en la que ha traslladat la voluntat de l'Executiu de tenir una "ocupació pública estable i de qualitat" que doni les respostes pertinents a la ciutadania del país. A més, també cal recordar que la normativa europea marca que la temporalitat ha de ser inferior al 8%, en cas de no ser així, la Generalitat veuria reduïdes les seves possibilitats d'accedir a ajudes i fons europeus. 

Quins instruments es faran servir?

Per tal de reduir la temporalitat per sota del 8% abans del 2024 la Generalitat usarà dos mètodes, com ja hem detallat. Ara bé, dins d'aquest pla hi ha dos Departaments que no entren dins del pla, l'Administració de Justícia i el sector públic institucional, que no entren dins d'aquestes 59.000 places. Sí que hi entren, doncs, els altres departaments de la Generalitat, organismes autònoms administratius i l'Institut Català de la Salut. 

El primer mètode per començar a regularitzar places temporals serà un procés d'estabilització extraordinari, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública del govern espanyol. Dins d'aquest mecanisme la generalitat inclourà dues vies, un concurs de mèrits i un concurs d'oposició. Per un cantó, a través del de mèrits es cobriran 26.000 llocs de treball que han estat ocupats de forma interina des d'abans de l'1 de gener del 2016, on es valoraran els serveis prestats, haver superat un procés anterior o les competències digitals entre d'altres. Els llocs que quedin deserts passaran al concurs d'oposició. La segona via, precisament, serà aquest concurs d'oposició extraordinari, que cobrirà uns 13.000 llocs de treball. Aquestes places són aquelles ocupades que van començar a estar ocupades de forma temporal entre el gener del 2016 i el desembre del 2017. Tindran una fase de mèrits del 40% i una fase d'oposició que representarà el 60%.

 

Aquests dos procediments coparan 39.000 places temporals, les 20.000 restants s'ocuparan a través dels concursos d'oposició ordinaris que el Govern ja ha aprovat, concretament a les dels anys 2019-2022 que permetran convocar com a mínim 15.000 llocs de treball. Al mateix temps, el Govern també està estudiant quins llocs de treball han esdevingut estructurals en els últims anys, i segons les estimacions podria afectar unes 1.000 places més. Ara bé, dins d'aquests 59.000 llocs de treball no s'han inclòs les 9.000 places de l'àmbit de la salut i les 7.000 d'educació que encara estan pendents de ser adjudicades com a resultat dels últims processos de selecció.