Gas Natural Fenosa ha guanyat 298 milions d'euros en el primer trimestre de l'any, fet que suposa un 9,4% menys que en el mateix període de 2016. La multinacional energètica ha detallat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que en els tres primers mesos d'aquest any ja no va consolidar els resultats d'Electricaribe, la seva filial colombiana, per la qual cosa, a efectes comparatius, el resultat fins al març hauria caigut un 8,3%.

La companyia presidida per Isidre Fainé ha precisat que el seu benefici brut d'explotació (ebitda) ha assolit els 1.104 milions en el primer trimestre, fet que suposa un 9,2% menys (5,3% menys, sense considerar Electricaribe). Aquest descens pel negoci d'electricitat a Espanya s'ha vist "condicionat" per factors meteorològics, la qual cosa ha fet que la producció hidràulica de la multinacional s'hagi contret un 75%.

Per negocis, la distribució de gas ha aportat el 37,3% del benefici operatiu; l'elèctrica, un 24,5%; l'activitat de gas, un 21%, i l'elèctrica, el 17,8% restant. El negoci internacional ha suposat el 50,1% del benefici brut d'explotació, un 3,6% més, mentre que el nacional ha aportat el 49,9% restant.

Inversions netes

Les inversions netes fins al març sumen 321 milions, un 24,9% més, i s'han centrat principalment a l'estranger (62,8%), mentre que la multinacional ha continuat reduint el seu endeutament fins als 15.464 milions, i la ràtio s'ha situat en el 44,4% en el primer trimestre, davant del 45,9% del mateix període de l'any anterior.

Per negocis, l'activitat de distribució de gas a Espanya ha aportat 225 milions d'euros en termes d'ebitda, fet que suposa un 4,7% més, mentre que aquest mateix negoci a Llatinoamèrica ha generat 173 milions, un 8,8% més. La distribució d'electricitat a Espanya ha assolit els 143 milions, un 5,9% menys, mentre que l'ebitda de l'activitat de distribució d'electricitat a Llatinoamèrica ha sumat 115 milions, un 25,3% menys.

En aquest punt, Gas Natural ha concretat que si no es tingués en compte l'aportació del negoci colombià, el benefici brut d'explotació d'aquesta activitat hauria augmentat un 10,6 %.

La liquidació d'Electricaribe

Gas Natural manté obert un litigi amb Colòmbia davant del Tribunal de la Comissió de les Nacions Unides per al Dret Mercantil Internacional per la liquidació de la seva filial Electricaribe, que la companyia considera a la pràctica una expropiació, per la qual cosa reclama una indemnització superior als 1.000 milions.

Pel que fa a l'activitat d'infraestructures de gas, ha augmentat un 8% fins als 81 milions d'aportació a l'ebitda, mentre que l'activitat mundial d'aprovisionament i comercialització de gas a l'engròs i al detall ha sumat 151 milions, el mateix import que l'any passat. En canvi, l'activitat d'electricitat a Espanya, que consisteix en la generació, la comercialització a l'engròs i al detall i el subministrament a clients amb tarifa regulada ha aportat 126 milions, un 38,5% menys que en el primer trimestre de 2016.

A més de per la contracció de la producció hidràulica, el negoci s'ha vist afectat per l'increment dels tributs, fruit dels alts preus del mercat. I pel que fa al negoci internacional de generació elèctrica, aglutinat entorn de la societat Global Power Generation, ha aportat 71 milions al benefici brut d'explotació, un 14,5% més. I és que malgrat la caiguda del benefici, la multinacional que pretén guanyar aquest any entre 1.300 i 1.400 milions, va facturar fins al març 6.450 milions d'euros, un 8,3% més.