La multinacional Fluidra va guanyar 179,4 milions d'euros en els nou primers mesos de l'any, un 19 % menys que en el mateix període de l'any passat, i va registrar unes vendes de 1.966,8 milions, un 15,4 %, més, gràcies a l'increment de preus, les adquisicions i el tipus de canvi, que van compensar la menor demanda. Fluidra ja va anunciar la setmana passada una actualització a la baixa de les seves previsions davant l'actual context econòmic, i preveu tancar l'any amb unes vendes de 2.400 milions d'euros i un creixement interanual proper al 10%.

Expositor Fluidra
Expositor Fluidra

En els nou primers mesos de l'any, la multinacional del sector de la piscina va aconseguir un ebitda de 455,7 milions, un 1,2 % més que en el mateix període de l'any anterior, que es va veure afectat per un mix de vendes poc favorable i un volum més baix. Segons la companyia, la relació entre el preu i la inflació està millorant, amb una acceleració dels preus a l'Amèrica del Nord i amb el cost d'algunes matèries primeres que comencen a descendir. El benefici de caixa net va ser de 260 milions d'euros, un 9% menys que en el mateix període de 2021 per un benefici fiscal no recurrent procedent de la fusió amb Zodiac i registrat en el segon trimestre de 2021.

L'important mercat americà

El creixement va ser liderat per Amèrica del Nord, que va avançar un 30 % impulsat per l'activitat inorgànica, mentre que el sud d'Europa va créixer un 10% i va compensar certa feblesa a França amb un millor comportament de la zona mediterrània gràcies al turisme. La resta d'Europa va registrar un descens de les vendes del 13%, a causa de la crisi energètica i la incertesa, mentre que la resta del món va registrar un creixement del 28%, liderat per Austràlia. Fluidra, que fa unes setmanes ja va revisar a la baixa les seves previsions, ha apuntat que la demanda està "en transició cap a volums més normalitzats".

Les previsions es modifiquen

Així, la companyia espera tancar l'any amb unes vendes d'uns 2.400 milions d'euros i un benefici de caixa net per acció major als 1,30 euros. En el mes de juliol, Fluidra comptava amb tancar 2022 amb unes vendes de 2.500 a 2.600 milions d'euros i un benefici de caixa net per acció d'entre 1,77 i 1,90 euros. L'empresa ha revisat a l'alça l'objectiu del programa de simplificació que està implementant i espera aconseguir un estalvi de 100 milions d'euros al llarg dels propers tres anys, dels quals preveu aconseguir un terç en 2023. El president de Fluidra, Eloi Planes, ha assegurat que, malgrat la incertesa a nivell global, el negoci de Fluidra és avui "més fort que en el 2019", ja que la companyia ha guanyat quota de mercat a Amèrica del Nord, ha ampliat la seva xarxa de distribució a Europa i ha millorat l'abast de la piscina comercial.