Les exportacions catalanes d'alta tecnologia han augmentat un 18,2% durant el 2019 i han arribat fins als 8.744 milions d'euros, segons les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). L'increment es deu, sobretot, al fort augment de les vendes de productes farmacèutics (23,4%), però també d'elements d'informàtica, electrònica i òptica (3,8%). Les vendes d'alta tecnologia a l'estranger pugen tant a la Unió Europea, amb un increment del 20,3%, com fora del club comunitari, on creixen un 16,1%. En el seu conjunt, les exportacions de productes industrials han arribat als 70.038,2 milions d'euros durant el 2019, un increment del 3,2% respecte a l'any anterior.

Si bé les vendes d'alta tecnologia pugen un 18,2%, creixen a menor ritme les exportacions de productes industrials de nivell baix (7,8%) i nivell mitjà baix (6,6%). De fet, les exportacions de productes de nivell mitjà alt han caigut un 3,5%. En el seu conjunt, les vendes de nivell mitjà alt són el 46% de les exportacions industrials, i malgrat la caiguda del 3,5%, tenen un valor de 31.974,1 milions d'euros el 2019. En la disminució de vendes d'aquest tipus de productes destaquen la disminució en materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-5,3%). A nivell de destinació, les vendes són menys tant a la UE (-2,15%) com a la resta del món (-6,5%).

Les exportacions de productes de nivell mitjà baix han tingut un valor de 10.421,3 milions d’euros, un augment del 6,6% anual. El principal grup de productes d'aquest nivell (Cautxú i matèries plàstiques, productes minerals no metàl·lics i metal·lúrgia) disminueix les exportacions un 1,1%, i també ho fan els productes metàl·lics (-1,6%). En canvi, la resta de productes de nivell mitjà baix augmenten un 34%. Pel que fa a les vendes de productes de nivell tecnològic baix, el 2019 se xifren en 18.898.1 milions d’euros, un augment del 7,8% el 2019.

D'altra banda, les importacions van ser de 83.087 milions d'euros, un creixement anual del 2,9%. Les compres de productes d'alt contingut tecnològic són les que han augmentat més (11,2%), seguides per les dels nivells mitjà baix (4,3%) i baix (3,2%) i les de contingut mitjà alt, que s'han mantingut estables (0,2%). Les compres de productes d'alt contingut tecnològic pugen un 23,9% a la Unió Europea.