La despesa mitjana (sense IVA) de les famílies de Barcelona per un servei funerari és de 3.190 euros però varia "substancialment" segons la renda dels districtes de la ciutat. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi realitzat pel catedràtic de l'UPF Oriol Amat i l'economista Marc Oliveras que ha tingut en compte les dades auditades de Serveis Funeraris de Barcelona- Mémora i Áltima (representen conjuntament el 87% dels serveis oferts a Barcelona).

D'aquesta forma, es posa en entredit les dades de 2013 utilitzades per l'Ajuntament de Barcelona en el seu projecte actual de municipalitzar els serveis funeraris. Partint de les estimacions de la OCU, el consistori calcula que la franja de preus per un servei funerari sense assegurança es troba entre 4.500 i 6.500 euros, per la qual cosa preveu abaratir el servei fins a situar-lo entre els 2.400 i els 4.700 euros. A instàncies del director general d'Áltima, Josep Ventura, l'estudi de l'UPF representa "una mostra més que la despesa funerària a la ciutat està molt per sota" de les xifres utilitzades per l'Ajuntament.

El nou informe destaca que el 20% de famílies afronta aquesta despesa de 3.190 euros ja que el 75,63% té una assegurança i el 4,4% són serveis de beneficència. A Barcelona són les operadores qui cobreixen aquest cost mentre que en altres ciutats, el cobreix l'administració. La despesa és encara més elevada si ho assumeix un particular, o si es demanen productes i serveis extres, ja que el capital pactat per la despesa entre les empreses funeràries i les companyies d'assegurances sol ser més ajustat, encara que també inclogui serveis extres. A més, també es constata que la despesa mitja de funerari ha augmentat un 7,14% entre 2010 i 2012 i que des d'aleshores ha baixat un 7,32% a causa de diverses raons, que inclouen la crisi econòmica, l'augment de la competència a la ciutat i l'increment de l'IVA el 2012, quan va passar del tipus reduït al 21%.

De Les Corts a Nou Barris

En el cas de les famílies que assumeixen el cost en no comptar amb assegurança per defunció, el preu augmenta a mesura que puja la renda del districte. Segons un càlcul que inclou els serveis de beneficència, es troben al capdavant Les Corts amb 6.245 euros, Sarrià-Sant Gervasi amb 5.693 euros i l'Eixample amb 5.511 euros mentre que en l'altre costat del rànquing, figuren Ciutat Vella (3.474 euros) i Nou Barris (3.726 euros). El cost mitjà dels serveis que assumeixen les companyies asseguradores també varia entre districtes i és inferior al dels particulars, amb 2.949 euros a Sarrià-Sant Gervasi i 2.921 euros a Les Corts, mentre que a Nou Barris és de 2.613, a Ciutat Vella en baixa 2.519, i a Horta-Guinardó és de 2.552.

El 75,63% de les famílies amb cobertura d'assegurança de defunció (han augmentat des del 59,57% de 2010) varien també segons el districte, ja que els de menor renda tenen més població assegurada, amb el 80,76% en Sant Martí, el 79,92% a Nou Barris i el 79,73% a Sants-Montjuïc, davant del 65,67% de Sarrià-Sant Gervasi i el 70,57% de Les Corts.

El repartiment de la despesa

La despesa funerària d'una família es reparteix entre l'Administració Pública (36% en concepte de despesa vinculada a la destinació final), les empreses funeràries (49% en concepte de trasllat, condicionament, taüt, vetlla i cerimònia) i serveis complementaris (15%). L'estudi de la UPF recorda que el consum d'aquests serveis varia segons les preferències de les famílies, per la qual cosa la distribució final de la despesa funerària depèn en gran manera de la voluntat i elecció d'aquestes.

A nivell internacional, s'assenyala que els 3.190 euros de despesa mitjana de Barcelona està per sota de la dels Estats Units (entre 5.500 i 8.000 euros), el Regne Unit (4.266 euros) i França (4.051 euros) de despesa funerària mitja. També es deixa constància que l'IVA aplicat als serveis funeraris a Espanya (21% des de 2012) és un dels més alts d'Europa, ja que en la majoria de països s'aplica un impost reduït o els serveis són exempts, i només Letònia, Lituània, Grècia, Hongria i Croàcia apliquen un tipus impositiu igual o major que Espanya