L'ocupació al sector TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) ha crescut un 19,1% en el tercer trimestre —en comparació amb el mateix període de l'any passat— malgrat l'impacte del coronavirus. Això implica que s'han afegit al treball tecnològic fins a 128.700 persones més, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, la qual cosa suposa un nou rècord. En total, representen el 4% del total d'ocupats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA).

Per la Cambra, aquestes xifres evidencien que la pandèmia ha posat de manifest la "millor resiliència del sector tecnològic davant el turístic". De fet, només les TIC i la construcció han generat ocupació, mentre que el turisme n'ha perdut un 13,8%. Amb això, 66.600 persones han perdut la seva feina en el sector turisme, la qual cosa suposa pràcticament la meitat dels 138.500 llocs de treball perduts entre juny i agost en la totalitat de sectors. Això es deu a les múltiples restriccions de mobilitat que regnen al voltant del món.

Grafic

Segons la Cambra, l'afectació de forma desigual en el mercat de treball "ha de posar èmfasi en la necessitat d'accelerar aquest canvi cap a les ocupacions vinculades a la tecnologia, la salut, les ciències i la indústria d'alt valor afegit", com recull l'ACN.

A més, la Cambra destaca que el sector TIC és l'únic que creix en ocupació tant en època de creixement econòmic com de crisi, en aquest cas provocada per la pandèmia. Del 2014 al 2019, el pes dels ocupats en el sector TIC s'ha incrementat del 2,9% fins al 3,1%; en paral·lel a un augment del turisme d'un punt percentual fins al 13,5%.

Si es compara aquesta evolució amb la de l'últim trimestre, el sector tecnològic assoleix un pes del 3,9% (vuit dècimes addicionals), mentre que els ocupats en el sector turístic (serveis d'allotjament, de menjar i begudes, transport o serveis de lloguer, per exemple) perden el pes guanyat durant la recuperació econòmica i retrocedeixen fins al 12,5% del total, amb 415.500 d'ocupats.

Quant a l'ocupació per perfils professionals, a Catalunya hi ha 1.225.900 persones ocupades en una professió de valor afegit alt o mig alt —directors i gerents, tècnics científics i intel·lectuals i tècnics de suport. Encara que amb l'arribada de la Covid-19, l'ocupació s'ha reduït globalment (-4%) i en gairebé tots els perfils, amb magnituds molt desiguals segons el cas.

 

Imatge principal: La tecnologia de realitat espacial de Sony, que permet veure objectes en 3D sense necessitat d'utilitzar ulleres. Foto: Europa Press