Les diferències salarials entre homes i dones a l'estat espanyol continuen augmentant, segons els Tècnics d'Hisenda (Gestha). En dades corresponents als salaris del 2016, les dones van percebre una mitjana salarial de 18.383 euros l'any a Catalunya, cosa que va suposar 5.498 euros menys que els homes, situant la bretxa salarial en el 29,9%. En el conjunt d'Espanya, la bretxa es va situar en el 29,1%, vuit dècimes per sota a la de Catalunya, amb un salari per a les dones de 16.281 euros, 4.745 euros menys que els homes.

Set dècades per acabar amb la bretxa

Els tècnics asseguren que l'informe constata ''les profundes escletxes de desigualtat'' que presenta el mercat laboral espanyol i el tracte discriminatori que pateixen les dones. A més, afirma que en la situació actual es necessitarien gairebé set dècades per acabar amb aquesta bretxa salarial de gènere. De fet, segons diuen, aquesta divergència salarial s'explica perquè ''hi ha més dones que homes que no arriben a cobrar 1.000 euros al mes''.

A més edat o salari més alt, més divergència

En els salaris més grans la bretxa s'eixampla encara més fins el punt que les dones que cobren entre 50.000 i 80.000 euros a l'any són la meitat que els homes. D'altra banda, Gestha diu que a més edat més gran es fa la discriminació. L'informe indica que la bretxa comença a ampliar-se ''significativament'' en el tram d'edat entre 26 i 45 anys coincidint amb el període laboral de la maternitat.  

Després, en la franja dels 46 i els 65 anys, la divergència salarial manté la tendència a ampliar-se. Un moment en què la diferència pot arribar a ser del 33%, amb xifres referides al conjunt de l'estat espanyol. 

Tendència mantinguda

L'informe fa referència a la tendència mantinguda aquests últims anys, en què detalla que entre el 2005 i el 2015 les diferències de sou es van reduir un 15%, però ha estat a partir del 2015 que el gap ha tornat a ampliar-se cada cop més. Així, el 2014 la diferència de salaris era de 4.620 euros i fins el 2016 s'han ampliat en 125 euros, però només en l'últim any la diferència s'ha incrementat en 100 euros. 

Gestha fa referència al comportament entre autonomies i destaca que a Catalunya, Extremadura, Andalusia, Canàries, Castella-La Manxa i les Illes Balears són les autonomies on més s'ha reduït la bretxa, metre que el Principat d'Astúries és el territori més desigual, amb un gap del 38%.