Catalunya ha liderat la despesa de turistes estrangers al conjunt de l'estat espanyol fins el mes de novembre amb un 22,2% del total seguida de Canàries amb un 18,5% i les Illes Balears amb un 17,6%, segons ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). No obstant això, la despesa dels turistes estrangers al país ha disminuït un 4,2% durant el mes de novembre en relació al mateix mes del 2016 i se situa en 937 milions d'euros. Segons dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fetes públiques aquest dimecres, cada visitant va gastar de mitjana 949 euros durant la seva estada, un 2% menys que la dada interanual.

Segons les dades provisionals de l'INE la despesa mitjana diària del turista estranger a Catalunya es a situar en 186 euros, un 9% més que el mateix mes de l'any 2016. Per contra, la durada mitjana del viatge va reduir-se un 10% situant-se en 5,1 dies. 

Al conjunt de l'estat espanyol la despesa dels turistes estrangers durant el mes de novembre va ser de 4.638 milions d'euros, un 10,3% més que el mateix mes de l'any anterior. Canàries encapçala el rànquing amb 1.509 milions d'euros, seguida de Catalunya amb 937 i Madrid amb 630.

La despesa en transport internacional (no inclòs al paquet turístic) és la principal partida, amb un 21,8% del total de la despesa i un augment del 6,4% respecte al novembre de 2016. Les partides que segueixen aquesta són la despesa amb el paquet turístic i la despesa amb activitats, amb un 20,1% i un 18,4% del total, respectivament. La primera augmenta un 19% a la taxa anual i la segona un 10,4%.

Els principals països emissors pel que fa a la despesa són el Regne Unit, amb el 17,95 del total, Alemanya, amb el 13,3%, i el conjunt de països nòrdics (Dinamarca, Finlàndia, Noruega i Suècia), amb el 12% del total. La despesa dels turistes residents al Regne Unit creix un 6,6% a la taxa anual, la dels Alemanys un 16,6% i la dels països nòrdics un 15,1%.