Grup Caixa d'Enginyers ha obtingut 12 milions d'euros el 2016, el que suposa un 3,3% més respecte a l'any anterior. En un context de baixos tipus d'interès i malgrat la caiguda dels marges, pugen els beneficis gràcies a la liberalització de provisions genèrica per valor de 4,4 milions i a la reducció del 50% en el pagament de l'impost de societats. Tot això, en espera que la recuperació de l'entorn financer es consolidi al llarg del present exercici.

"Des de 2008 i en plena crisi, hem pràcticament duplicat els paràmetres dels nostres resultats, creixent exercici rere exercici," ha assegurat el president del grup, Josep Oriol Sala, durant la presentació de resultats. En aquest sentit, ha pujat un 38,5% el crèdit a empreses fins a assolir el 6,3% del volum total de negoci que al seu torn, ha crescut un 9,6% fins als 5.460 milions. Es manté l'objectiu fixat a tres anys que el crèdit a empreses acabi suposant el 10% del conjunt.

Molt per sota de la mitjana del sector financer, es troba la ràtio de la morositat que ha tancat el 2016 en un 3,6%. De la mateixa manera, el ROE és del 8,28% i la ràtio de capital és del 15,64% davant l'exigència normativa el 8%.

Créixer sí però no "a qualsevol preu"

Coincidint amb el 50 aniversari de l'entitat que aglutina ja 142.597 socis, Sala ha anunciat que es proposarà a l'assemblea d'incrementar la retribució al soci des del 4,5% fins al 6%, el que suposa un pay-out del 35%. Segons el director general de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé, tant els beneficis com el crèdit han mostrat un "creixement significatiu". Tanmateix, la seva aposta basada en el model cooperatiu i el creixement orgànic passa per mantenir una política "prudent" per no acabar creixent "a qualsevol preu."

De moment, ja compta amb 25 sucursals i preveu obrir-ne cinc més fins a 2019 d'acord amb el seu nou Pla Estratègic 2016-2019. Sense voler donar molts més detalls, Cavallé ha anticipat que Caixa d'Enginyers està treballant en noves fórmules per ampliar la xarxa a disposició dels seus clients. Compromís ferm amb els socis i proximitat amb la tecnologia i la innovació.

Des de 2013, el Grup Caixa d'Enginyers ha invertit 19,3 milions en noves tecnologies i ja té un 13% de la plantilla en l'àrea d'IT i noves tecnologies. Una inversió que s'ha destinat a infraestructures, aplicacions de gestió interna i utilització pel soci o gestió de dades, entre d'altres.

L'"embolic" de les clàusules terra

"Ens va semblar que no tocava i que ens havíem de posar en aquest embolic." Així és com Cavallé ha explicat la seva decisió també prudent de no comercialitzar en cap moment amb clàusules sòl, el que els ha deslliurat de la sentència de Brussel·les. "És un element tan tremendament complex que se'ns feia difícil explicar-ho al soci i decidir l'espai entre el terra i el sostre. Jugar amb l'Euribor no aportava res", ha afegit.

A tot això, també s'ha lamentat les exigències de regulació que suposen el 15% de les despeses d'explotació de Caixa d'Enginyers i el 25% de les inversions anuals així com la poca diferenciació que es fa entre entitats petites i entitats sistèmiques. La prudència i la confiança com a model de negoci.