El director general d'Agbar, Josep Bagué, ha volgut deixar molt clar en una conferència al Col·legi d'Economistes que la companyia i l'administració mantenen "un compromís mutu". Davant les potencials tendències de municipalització per part d'alguns consistoris, ha defensat que "ni Agbar es pot permetre trencar aquest compromís ni l'administració es pot permetre no tenir una empresa d'ordre mundial". I és que no només considera que "el servei de l'aigua ja és municipal" sinó que també, la societat general d'Aigües de Barcelona és "un referent mundial" per la gestió i el tractament d'aigua així com un "tractor" de l'activitat econòmica. 

"No hauríem d'avaluar si un model és bo o no segons qui l'opera sinó segons la qualitat de la gestió que s'està donant i la percepció del client", ha reivindicat Bagué just abans de detallar-ne tant la gestió sostenible com l'impacte econòmic. Aquest últim any, Agbar ha rebaixat un 2,5% la seva tarifa tenint en compte que representa un 34% de l'import total de la factura de l'aigua. De la mateixa manera que per cada 100 euros d'actuació directa, se'n generen 120 de facturació addicional i per cada 100 ocupats directes, se'n generen 295 d'addicionals.

Agbar realitza cada any inversions superiors als 17 milions en recerca i innovació per tal de gestionar l'aigua de forma sostenible. Segons un informe de la Cambra de Comerç,  la companyia presidida per Àngel Simon va generar un impacte de 1.960 milions a Catalunya durant l’any 2015. O el que és el mateix, 5,4 milions d'euros al dia. Així mateix, va contribuir al PIB català en 904 milions, un 0,42% del total i va generar 10.202 llocs de treball a temps complet. "Els beneficis s'estenen a tots els sectors i a tota Catalunya. La presència d'Agbar té un elevat efecte multiplicador", ha afegit. 

La moda del públic-privat

Les aigües de Barcelona estan operades per una empresa mixta. Però segons Bagué, "la paraula públic-privat no està de moda i això que ha estat un model d'èxit d'aquest país". En concret, ha servit per una "constant actualització" de les activitats econòmiques així com per a la construcció d'infraestructures i altres projectes.

Sota les rialles del públic assistent, el director general d'Agbar també ha puntualitzat que els catadors d'aigua són estudiants i no necessiten un títol universitari però sí un protocol d'actuació. "Jo no en compro de garrafes d'aigua, El consum promig és de 100 litres per persona al dia. Jo recomanaria al Col·legi que posi aigua de l'aixeta i una mica fresca, millor i tot", ha conclòs.