La Generalitat reforça la difusió de consells pràctics per a una correcta gestió dels residus de la ciutadania amb la Covid-19 i l’arribada del Nadal.

Ni el vàter ni el terra són una paperera. Les mascaretes i els guants d’un sol ús s’han de dipositar al contenidor gris, el de la fracció rebuig. En cap cas s’han de llençar al vàter ni abandonar al carrer o al medi. Són alguns dels consells pràctics de l’Agència de Residus de Catalunya sobre prevenció i gestió dels residus durant la pandèmia dins la tercera onada de la campanya “Reciclem bé. Separem bé”. Ara en reforça la difusió posant l’accent en l’ús incorrecte que es fa del contenidor gris, i pels residus (mascaretes, guants) davant la situació excepcional creada per la Covid-19, que ha provocat un notable increment d’aquests residus, i l’arribada de les festes nadalenques.

L’any passat es van generar a Catalunya 4 milions de tones de deixalles, o el que és el mateix, 1,4 quilos per habitant al dia. Al cap de l’any, cada habitant genera 526 quilos de residus de mitjana. La campanya pretén conscienciar més els ciutadans, les empreses i les institucions i augmentar el reciclatge a Catalunya.

restos de comida

Agència de Residus de Catalunya

El gris no és el contenidor dels mandrosos

Reciclem bé. Separem bé” s’adreça als no recicladors per fomentar la recollida selectiva dels residus ben feta i recorda que el contenidor de la resta, com el seu nom indica, és per als residus que no es poden reciclar, no pas per a l’ús dels que no volen fer-ho per mandra. Al rebuig hi podem llençar la pols d’escombrar, les tovalloletes humides -que molt sovint es dipositen al vàter- i altres productes d’higiene com maquinetes d’afaitar, raspalls o preservatius, les compreses, les burilles i cendres del tabac o els bolquers. En canvi, no s’han de dipositar en aquest contenidor les restes de menjar, vegetals, el paper de cuina tacat o els taps de suro, que van al marró, el de la fracció orgànica.

Segons les últimes dades disponibles, del 2019, la recollida selectiva a Catalunya és del 45%. En total, són 1,8 milions de tones de residus, la xifra més alta de la història, i un 9% superior a la de l’any anterior. Encara hi ha molt per fer, però som a prop de l’objectiu establert per la Comissió Europea que els estats membres han d’assolir l’any 2020 com a mínim el 50% de reciclatge. El 55% restant de la recollida selectiva correspon a la fracció resta, 2,2 milions de tones.

Contenedor gris

Agència de Residus de Catalunya

564.000 tones menys de gasos amb efecte hivernacle

Hi ha una diferència molt gran en les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle entre si els residus orgànics es reciclen o es llencen en una bossa d’escombraries amb tots els residus barrejats.

El 2019, la recollida selectiva dels residus domèstics va evitar l'emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte d’hivernacle, equivalent al CO2 que produeixen 564.000 vehicles durant un any recorrent una distància de 10.000 quilòmetres.

Concretament, amb la separació correcta dels residus orgànics, contribuïm a aconseguir un aire i una aigua més purs; millorar la qualitat de la terra i, en conseqüència, també dels ecosistemes; donar una segona vida a les deixalles i generar electricitat; i multiplicar el reciclatge d’altres elements reciclables com el paper o el cartró.

Consum responsable, més que mai amb la Covid-19

A causa de la pandèmia per la Covid-19 hem incorporat entre els nostres productes d’ús quotidià les mascaretes i els guants, que cal llençar dins una bossa de plàstic perfectament tancada al contenidor gris i evitar tirar-les a les papereres de la via pública. Però ara que passem més temps a casa, també generem més quantitat de residus en general. I, durant el Nadal, això s’accentua. És per això que cal seguir posant especial atenció a la prevenció i al consum responsable per tal de minimitzar-los.

Quines són les principals recomanacions pràctiques de l’Agència de Residus de Catalunya?

  • Evitar comprar més del necessari perquè no es faci malbé i s’acabi malbaratant.
  • Prioritzar els productes que ens permetin reduir envasos i embolcalls, així com el cabàs, el carretó o bosses reutilitzables per fer les compres.
  • Minimitzar el consum d’elements d’un sol ús si hi ha alternatives reutilitzables. Especialment, prioritzar la utilització de mascaretes d’ús personal reutilitzables i limitar l’ús de guants d’un sol ús a favor de l’aplicació de solucions alcohòliques o gels de desinfecció.
  • Maximitzar la separació en origen i la recollida selectiva de les diferents fraccions (orgànica, paper/cartró, vidre i envasos lleugers) i llençar-les al contenidor que els correspon.

Pel que fa als positius per Covid-19, també indica els passos a seguir en la gestió de residus als domicilis. Els residus de les persones malaltes s’han de llençar, sense separar, i tancats en bossa al contenidor de la resta. 

Consells ARCCOVID19 consell gestio residus 3 bosses positius Covid19

Agència de Residus de Catalunya

Per a més informació es pot consultar al web de l’Agència de Residus de Catalunya.