La UE marca uns propòsits internacionals en matèria de lluita contra el canvi climàtic molt exigents. La Comissió Europea ha aprovat uns objectius vinculants pels països, que inclouen una reducció de les emissions domèstiques GEI (Gas amb efecte hivernacle) de com a mínim un 40% i volen que s’arribi a una quota del 27% d’energies renovables fins al 2030.

Per tal d’aconseguir aquests objectius i mitigar els efectes de l’escalfament global, el gas natural pot tenir un paper decisiu en la transició energètica cap a un sistema baix en emissions de carboni.

L’informe El paper del gas natural en una economia baixa en emissions, elaborat per KPMG en col·laboració amb Sedigas afirma que el gas natural ofereix avantatges singulars respecte a altres fonts d’energia, sent una de les tecnologies “més eficaces econòmicament”.

Més respectuós amb el medi ambient

Segons l’Organització Mundial de la Salut, més de 400.000 persones moren prematurament cada any a la UE per culpa de la mala qualitat de l’aire, i a més a més, n’hi ha milions que pateixen malalties respiratòries i cardiovasculars provocades per la contaminació. Denuncien que el 92% de la població viu a llocs on encara no es respecten les directrius sobre la qualitat de l’aire. 

Contaminació Barcelona / ACN

El gas natural pot ajudar a millorar la qualitat de l’aire i a combatre l’efecte hivernacle

Els experts assenyalen que el gas natural és la font d’energia més neta, menys contaminant i amb menor contingut en carboni de tots els combustibles fòssils. En comparació amb altres combustibles, el gas natural redueix considerablement les emissions d’òxids de nitrogen (NOx) i quasi completament les partícules en suspensió i el diòxid de sofre (SOx), principals causants dels problemes respiratoris. Per això, té un paper important en la reducció d’emissions d’agents contaminants i pot ajudar a millorar la qualitat de l’aire. 

Però més enllà d’això, el gas natural també contribueix a la lluita contra el canvi climàtic al reduir en un 25% les emissions de diòxid de carboni (CO2), el causant principal de l’efecte hivernacle.

Ajuda al desenvolupament de les renovables

Si bé és cert que les energies renovables desenvolupen un paper indispensable en l’objectiu d’aconseguir un balanç global zero d’emissions, també tenen inconvenients, com per exemple, que depenen que hi hagi recurs: sol o vent.  

Parque Eólico Montouto baja

Aquesta característica, juntament amb la incapacitat actual per emmagatzemar energia elèctrica en grans quantitats, fa que hagin de complementar-se d’altres tecnologies, com el gas natural, que assegurin una resposta ràpida quan les renovables deixin de produir.

Segons el mateix informe, el gas natural pot contribuir al desenvolupament de les tecnologies renovables a través de sistemes conjunts com l'aerotèrmia o amb la producció de gas renovable a través del biogàs.

Una energia competitiva i econòmica

Per les llars, el gas natural és l’energia més competitiva. Per una casa de 90 metres quadrats i un consum de 8 MWh anuals, la millor opció és aquest tipus d’energia, amb un preu que oscil·la entre els 760 i els 928 euros l’any.

I no només això, sinó que també té un paper destacat a la competitivitat industrial, perquè empreses de tot tipus la fan servir per estalviar a la seva factura energètica. Així, una empresa mitjana d’un consum d’uns 2.000 MWh/any estalvia al voltant del 48% en la factura energètica respecte al gasoil.

Però més enllà d’aquests beneficis econòmics, el gas natural també és un combustible molt competitiu. El cost per quilòmetre d’un vehicle a gas és un 30% menor que amb gasoil, i un 50% menor que amb benzina. Posant 20€ en el dipòsit del cotxe, recorreríem pel mateix preu gairebé el doble de distància que amb un cotxe de benzina. 

Cotxeelectric

Un gran potencial per a Espanya

Espanya no té grans reserves de gas natural, però té garantit el subministrament gràcies a disposar d’una gran infraestructura  i diverses fonts de proveïment. A més, l’ús del gas natural és més baix a Espanya que a altres països europeus, tenint una penetració aquí del 29% mentre que al Regne Unit és d’un 85% i a Itàlia, un 66%. Dades que demostren l’enorme potencial de gasificació del nostre país.

Segons el mateix informe, en un escenari amb un 33% de presència del gas en el mix energètic, Espanya es podria estalviar fins a 223 milions d’euros anuals, a més de contribuir a una millora de la qualitat de l’aire local i global. 

Contingut realitzat amb la informació de:

gas natural fenosa logo 6 364x182

1 Sede Social de Gas Natural Fenosa
BRANDED CONTENT Lluitar contra la pobresa energètica Alexandra Torras