Coincidint amb la Junta General d’Accionistes, Gas Natural Fenosa va llançar el passat abril Energia en Acció, un espai per accionistes en el qual poden trobar informació de la companyia, així com descomptes i ofertes del seu interès.

La iniciativa neix amb la finalitat de ser un punt de trobada exclusiu pels inversors de la companyia, amb descomptes preferents de serveis energètics, informació sobre la mateixa companyia i sobre el seu sector d’activitat, així com accessos a esdeveniments exclusius.

Neix un nou espai exclusiu pels accionistes

Imagen 1

El punt de trobada és un nou espai virtual d’accés exclusiu als accionistes de la companyia que requereix una inscripció prèvia i confirmació del nombre d’accions.

Amb la proposta en marxa d’Energia en Acció, Gas Natural Fenosa avança en la seva relació amb els accionistes minoritaris de la societat. L’objectiu del club de l’accionista és el de mantenir una relació activa amb ells i fidelitzar-los amb iniciatives i serveis del seu interès, així com informacions especialitzades, tant de la companyia com del sector energètic.

Quines són les avantatges de pertànyer a Energia en Acció?

Els avantatges de pertànyer aquest nou espai són molts, entre els que cal destacar:

  • Els descomptes especials en contractes de subministrament de gas, electricitat i serveis de manteniment.
  • L’accés a informació financera especialitzada i a contingut exclusiu pels accionistes.
  • Promocions i ofertes exclusives en productes, viatges, cultura i descomptes especials en entrades d’espectacles.
  • La participació d’esdeveniments formatius i visites corporatives organitzades per Gas Natural Fenosa.

Imagen 2

Política de dividends 2016-2018

Seguint amb la nova política de remuneració de l’accionista recollida al seu actual Pla Estratègic, al 2016 la companyia va destinar 1.001 milions d’euros a la remuneració total a l’accionista. Aquesta xifra va implicar el pagament en efectiu d’un euro per acció i una rendibilitat anual per dividend del 5,6%, considerant la cotització de l’acció a 31 de desembre de 2016.

Gas Natural Fenosa manté un ferm compromís per desenvolupar una política de remuneració atractiva i sostenible per l’accionista

Així, el percentatge de beneficis que la companyia va destinar a dividends, també conegut com pay out, va arribar el 2016 al 74,3%, gràcies al mínim dividend de €1 per acció a l’any, establert a l’actual política de dividends de la companyia.

Imagen 3

El valor de l’acció de la societat va destacar especialment per la seva rendibilitat total el 2016. La companyia va registrar un increment de la rendibilitat total (revalorització de la cotització més dividend) del 2,3%, 8,5 punts percentuals més que la mitjana d’altres utilities europees.