El Govern posa en marxa al 2022, a través de la nova Agència FPCAT, un servei regular i estable d’acreditació de competències professionals per tal que els 365 dies de l’any la ciutadania pugui adreçar-s´hi. Es tracta d’un procediment que permet a les persones acreditar l’experiència laboral o formació no reconeguda i aconseguir així una certificació oficial de les seves competències professionals. L’objectiu és facilitar a les persones que no compten amb aquesta certificació una via per obtenir-la.

Per dur a terme aquest procediment, no és necessària cap preparació prèvia. No s’ha d’estudiar ni fer cap examen. La persona interessada només haurà de mostrar el que ha après a través de la seva experiència professional o formació no formal.

Aquests processos d’acreditació de competències professionals faciliten l’aprenentatge, l’accés al món laboral i la promoció professional de la ciutadania; la mobilitat de les persones treballadores i la competitivitat de les empreses. És per això, que constitueixen una de les polítiques públiques més importants per fomentar o millorar la qualificació de les persones.

Aquest servei està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i per la Unió Europea-Next GenerationEU.

Imatge Campanya 5

Fases del procés

El procés consta principalment de 3 fases:

  • Fase d’assessorament: Com a persona usuària, t’ajudaran a completar el teu historial personal i/o formatiu.
  • Fase de demostració: Aquí hauràs de demostrar les competències professionals que vols acreditar.
  • Fase de certificació: Rebràs una certificació oficial de les competències que has demostrat i una proposta d'itinerari formatiu per tal de completar la teva formació.

Beneficis de l’acreditació de competències professionals

L’acreditació de competències suposa un reconeixement del saber fer i, per tant, una possibilitat de créixer professionalment. A més a més, és una nova oportunitat per a l’adquisició d’una certificació oficial que permet a les persones capitalitzar l’experiència laboral i personal.

Per a les empreses, ofereix la possibilitat de comptar amb professionals qualificats per desenvolupar una feina de qualitat atès que tenen certificades les seves competències per exercir una determinada professió. Entre els principals beneficis, se'n destaquen: 

  • Empoderament personal
  • Reconeixement professional
  • Oportunitat d’adquirir una certificació oficial
  • Millora les possibilitats d’inserció o reinserció laboral.
  • Facilita la mobilitat laboral 

Imatge Campanya 3

L’Agència FPCAT

L’Agència FPCAT és un nou organisme autònom adscrit al Departament de la Presidència que impulsa i coordina el conjunt d’iniciatives de formació i qualificació professionals al llarg de la vida. Més informació al següent enllaç