El càncer continua constituint una de les principals causes de mortalitat del món. Segons la International Agency for Research on Cancer, l'any 2020 es van diagnosticar aproximadament 19,3 milions de casos nous al món –són les últimes dades disponibles a escala mundial.

A Espanya, segons la Xarxa Espanyola de Registres de Càncer, el nombre de càncers diagnosticats s'estima que assolirà els 276.239 casos, encara que les xifres poden variar a causa dels efectes de la pandèmia de la covid. Dins dels diferents tipus, el de pulmó és un dels més freqüents –el quart en el cas de les dones i el tercer en el cas dels homes– i, el que és pitjor, el primer en mortalitat a Occident.

Mentre avancen els tractaments per fer front a la malaltia, els científics han desenvolupat també sistemes que permetin una detecció precoç de la malaltia, el que determina en gran manera les possibilitats de supervivència.

Dins d'aquests programes, se n'ha posat en marxa un de pioner dut a terme per la Clínica Universitat de Navarra que porta per nom AIRE i que es duu a terme en fumadors i exfumadors. Les sigles del projecte responen al nom d'Actuació Integral sobre l'aparell Respiratori per a detecció i tractament del càncer de pulmó i amb ell s'espera trobar patologia oncològica entre l'1 i el 3% dels participants en l'estudi, persones majors de 50 anys, que han d'haver fumat més d'1 paquet de tabac al dia durant 20 anys i, si ja no fumen, haver-se abstingut d'aquest hàbit durant un temps màxim de 15 anys.

El tabaco es el mayor peligro para el cáncer de pulmón / Pixabay
El tabac és el perill més gran per al càncer de pulmó / Pixabay

Però fins a quin punt són importants aquests programes de cribratge? Els experts de la Clínica asseguren que el càncer de pulmó és responsable de més de 21.000 morts a l'any a Espanya, amb una supervivència inferior al 15% als 5 anys del diagnòstic. Quan es duen a terme els programes de cribratge, es redueix la mortalitat entre un 20 i un 60%, el que posa de manifest la seva gran importància.

Com explica l'European Lung Fundation, quan es detecta el càncer de pulmó a causa dels símptomes –com a tos prolongada i infeccions recurrents de pit– el càncer de pulmó se sol trobar ja en una etapa tardana. Com més tard es detecta el càncer de pulmó, menys opcions existeixen per al seu tractament. Descobrir el càncer en una etapa primerenca pot ajudar a augmentar les possibilitats d'efectivitat del tractament del càncer.

En el cas d'AIRE, que es troba en fase de projecte, els participants seran sotmesos a un TAC de baixa dosi de radiació sense contrast intravenós i proves de funció respiratòria (espirometria i capacitat de difusió). Tal com indiquen des de la Clínica, "la supervivència dels nostres pacients de cribratge és superior al 70% als 10 anys després del diagnòstic d'un càncer de pulmó".

Les proves que es duen a terme en els programes de cribratge utilitzen quantitats petites de radiació durant el procés de visualització radiogràfica. La dosi és aproximadament un 90% menor amb una tomografia computada de dosi baixa en comparació amb una tomografia computada de tòrax tradicional.