Segon cop de porta. El titular del jutjat  21 de Barcelona ha denegat les noves proves sol·licitades per  l'Asociación para la Transparencia i la Calidad Democrática, en el cas de les subvencions contra l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb només dos dies de diferència de la primera denegació, en la qual va afirmar que l'entitat volia fer una “investigació prospectiva”. Aquest cop, el magistrat  Ignacio Sánchez és explícit  quan afirma en la providència, del 4 de maig passat, i coneguda avui, que dona trasllat a les parts de la seva petició, tot i que afegeix: “Estant el ja acordat en la interlocutòria del 2 de maig de 2022.” És a dir, els torna a denegar les proves. El jutge té pendent de resoldre la petició dels advocats de Colau, els penalistes Olga Tubau i Àlex Solà, que van sol·licitar-li que arxivi la querella contra l’alcaldessa i membres del seu govern, ja que asseguren que s’ha demostrat, amb els informes i la declaració de la interventora, que  hi ha “absència d’irregularitat”. El fiscal s’hi va adherir.

L’ Asociación para la Transparencia ha presentat aquesta segona ampliació de petició de proves en perdre el termini per presentar un recurs d’apel·lació a l’Audiència de Barcelona sobre les primeres, rebutjades el 2 de maig passat pel jutge. En concret, l’entitat sol·licitava que l’Ajuntament de Barcelona entregués tots els expedients de subvencions que havia aprovat el govern de Colau a entitats socials “afins”,  com ara a La Plataforma  DESC, APE, ESF i a la PAH. El fiscal anticorrupció, en un escrit duríssim, havia criticat la intenció d’aquesta entitat en sol·licitar més expedients a veure si hi havia alguna irregularitat, proscrit en la via penal, tal com també li va retreure el jutge.

Proves

Ara, en la segona tongada de proves, l’Asociación par ala Transparencia demanava que el consistori enviés els expedients complets de concessió de subvencions per a projectes internacionals a les entitats afins a la querellada. Els informes anuals de conclusions de l'anàlisi de subvencions concedides per l’Ajuntament, i emesos per l’Interventor General, des del 2015 al 2021. També la declaració de l’interventor general del consistori, Antonio Muñoz. I fins i tot  demana un “informe d'intel·ligència policial a la Policia Judicial, a la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil especialitzada en delictes contra l’administració pública, sobre “les irregularitats i deficiències advertides en els expedients.

No obstant això, tant el fiscal anticorrupció Luis García Cantón com la defensa de Colau van assegurar que la interventora delegada en l’àmbit dels Serveis Socials va declarar al jutjat no va detectar cap irregularitat penal, i va recodar que com a funcionària estatal està obligada a comunicar-ho a la fiscalia (i no ho va fer), i que les observacions que va fer eren de tipus administratiu i es van corregir en el  pressupost del 2020.