Segona petició d'arxivament. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha sol·licitat, per segona vegada, al jutge que la investiga per concedir subvencions a entitats afins, que arxivi el cas, perquè de les declaracions i informes aportats revelen "absència d'irregularitat", i contradiuen el que s'afirma en la querella  de l'Associació Para la Transparència i la Qualitat Democràtica. El titular d'instrucció 21 de Barcelona no va acceptar decretar l'arxivament de la causa el febrer passat, en afirmar que l'admissió a tràmit d'una querella no permet aquest pas i que feia falta una mínima instrucció, com també va compartir el fiscal anticorrupció. No obstant això, ara el fiscal ha mostrat el seu rebuig obert a demanar més informació, com sol·licitava a l'acusació popular, en considerar que és "una investigació prospectiva". El magistrat Ignacio Sánchez haurà de resoldre ara les dues peticions.

En l'escrit, de 19 pàgines i difós avui, els advocats de l'alcaldessa, Olga Tubau i Àlex Solà, afirmen que els expedients i informes aportats a la causa "constaten la correcció en la tramitació administrativa dels expedients de subvenció per conveni que eren la base de la querella". En concret, els concedits a l'Observatori DESH, la PAH, Enginyers Sense Fronteres, entre d'altres. També asseguren que en l'adjudicació dels ajuts hi ha "l'absoluta falta d'intervenció directa o indirecta" de l'alcaldessa. És més, precisen que Colau, en accedir al càrrec, "va eliminar la facultada exercida per alcaldes anteriors, d'atorgar directament subvencions, demanant que aquesta facultat es delegués en les diferents gerències" de l'Ajuntament.

Interventora

Els advocats afegeixen, que a més dels expedients, és clau la declaració com a testimoni al jutjat de la interventora delegada de l'Ajuntament, Carmen Torres, que va corroborar l'adequació dels ajuts i que les objeccions que va presentar no eren per irregularitats ni tampoc fets delictius. Precisen que la instrucció practicada i el contingut dels expedients administratius que són qüestionats en la querella, permeten concloure que la disposició dels fons públics concretats en aquestes subvencions, ha vingut presidida per la successió d'actes administratius tendents al control de la dotació pressupostària i a la correcta destinació d'aquests, duts a terme per la Gerència de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. "La declaració de la interventora polvoritza la totalitat de les conclusions incriminatòries de l'acusació popular", afirmen els advocats de Colau, i conclouen: "Estem en fets que no tenen rellevància penal."

A més, detallen que s'han aportat a la investigació  abundant documentació: convenis i subvencions qüestionats; informes diversos de la Intervenció General de l'Ajuntament de Barcelona; informes de la Secretària General de l'Ajuntament de Barcelona sobre determinats aspectes dels expedients administratius esmentats així com sobre qüestions de tramitació i funcionament municipal sobre el cas.

Informe

La defensa de Colau també detalla que va aportar un informe sobre l'evolució de les subvencions municipals del 2014 al 2020, sol·licitada pel PP, el qual reflecteix com s'han anat implementant algunes de les propostes de millora fetes per la Intervenció, com nominar les subvencions recurrents en els pressupostos, així com la conveniència de recórrer a expedients de concurrència, de tal manera que entre el 2014 i el 2020, la tipologia de subvencions nominatives tenen una tendència creixent, i ha passat de menys del 3% el 2014 al gairebé 17% de l'any 2020. La tendència és la de l'increment de l'import subvencionat mitjançant el procediment ordinari de concurrència competitiva, arribant a ser més del 60% l'any 2020 quan l'any 2014 no arribava al 40% sobre el total. També -es precisa- s'està reduint substancialment l'import subvencionat per la tipologia de subvencions directes excepcionals, que l'any 2020 representen el 23% de l'import subvencionat, quan l'any 2014 eren gairebé el 60% del total. Finalment, afegeixen que de les entitats qüestionades reben ajuts abans que Colau fos alcaldessa, com l'Observatori de Drets Humans DESC des del 2008.

Per tot això, sol·liciten  al jutge l'arxivament de la causa contra Colau  en sostenir que no hi ha indicis d'acusar-la dels delictes de prevaricació i malversació de fons.