Fa poc, el Banc Central Europeu ha anunciat una pujada de tipus d'interès del 0,5%. Com sempre, quan es pren una decisió d'aquesta magnitud no afecta tothom per igual. Alguns de nosaltres en sortirem beneficiats i, d'altres, perjudicats. Comencem, com se sol fer per les males notícies, pels que en sortiran perjudicats. Doncs bàsicament tots aquells que tinguin una hipoteca a tipus variable, ja que previsiblement l'Euríbor s'encarirà i, per tant, també la quota del préstec.

Hem de pensar que a Catalunya 3 de cada 4 crèdits o préstecs hipotecaris són a tipus variable. Els que ja tinguin una hipoteca fixa no els afectarà directament, però sí que afectarà aquells que vulguin passar el seu préstec de variable a fixe o els que en vulguin contractar un de nou directament a tipus fixe, ja que és previsible que els tipus que ofereixin els bancs siguin més elevats que els que hi ha actualment. També és possible que s'encareixin els nous préstecs al consum contractats. Evidentment, tot això també afectarà la renda disponible de les famílies.

I ara continuem amb la part bona, qui en sortirà beneficiat? Doncs tots aquells que tinguin estalvis, bé en dipòsits, fons d'inversió, lletres del tresor, bons de l'Estat, etcètera, ja que la retribució que es donarà serà superior a l'actual. De tota manera, aquest canvi no serà immediat. Tot això ajudarà a aquestes famílies a portar una mica millor aquesta inflació que estem patint. En conclusió, mai plou a gust de tothom.