Margallo rectifica: Estat que quedi fora de la Unió tindria un acord de lliure comerç