Gairebé un terç (32,4%) dels productes d’alta tecnologia que exporta Espanya són Made in Catalonia. Així ho indiquen les dades d’exportacions relatives a 2023 de les quals disposa la Generalitat. Catalunya consolida així el seu potencial tecnològic, evident en sectors com ara els semiconductors, les fintech o la bioindústria.

EuropaPress 4969949 foto nota prensa andalucia comunidad mas aporta crecimiento exportaciones
 

 

Més de 12.000 milions

A més, Catalunya han assolit els 12.221,2 milions d’euros pel que fa al valor dels productes d’alta tecnologia que exporta. La xifra representa el 12,8% del total de les exportacions catalanes i el increment de les vendes (8,2%) del 2023 es deu, explica la Generalitat, al bon comportament de tots els grups de productes que s’analitzen. Així, els Productes informàtics, electrònics i òptics han vist augmentar les seves vendes un 10,5%; els productes farmacèutics, un 6,5% i el grup d’altres productes, un 55,7%. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea han crescut (10,7%), amb més intensitat que les destinades a fora de la UE (5,9%)

Productes industrials

Pel que fa als productes industrials, les vendes a l’estranger han assolit els 95.543,4 milions d’euros l’any 2023, xifra que representa un increment anual del 6,5% segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Per nivells tecnològics, el nivell tecnològic mitjà alt i l’alt són els únics grups que han incrementat les exportacions respecte a l’any anterior, amb un 14,0% i un 8,2%, respectivament. En canvi, les vendes productes de nivell mitjà baix han disminuït un 5,6% i les del baix un 0,4%. Alhora, les vendes a l’exterior de productes de nivell tecnològic baix, amb un valor de 24.121,1 milions d’euros (que representa el 25,2% del total), han disminuït lleugerament un 0,4% el 2023. Per àrees geogràfiques, les vendes han tingut comportaments diferents, amb un augment del 10,5% respecte a la Unió Europea i una disminució del 16,3% respecte a la resta del món.