Les conseqüències de la pandèmia del coronavirus es focalitzen en l’economia, i això vol dir en el mercat laboral. S'empitjoren així les condicions vitals per a moltes persones que ja es trobaven en situació de vulnerabilitat, segons l'informe publicat aquest dimarts Primer impacte de la crisi de la Covid-19 en les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona.

De l'estudi se'n desprèn que set de cada deu famílies catalanes ateses per Càritas no té feina. Concretament, a Barcelona ciutat hi ha un total de 92.735 aturats, i lluny de tornar a xifres anteriors a la Covid, no es preveu una millora d'aquestes xifres a curt termini. La frenada de l'activitat econòmica ha provocat un augment de la taxa d’atur de 26,4 punts percentuals entre els membres de les llars ateses per Càritas. A principis de març, el 40,6% d'aquestes famílies estaven inscrites a l'atur, i ara en són un 67%.

càritas gràfic desocupació

Font: Càritas

Els ingressos han caigut un 36% des de l'inici de la crisi sanitària, però la reducció més important ha estat en les famílies que treballaven sense contracte oficial -la caiguda és del 73%- mentre que els ingressos de les ocupacions regularitzades s’han reduït a gairebé la meitat. En aquest context, els desocupats han optat, segons l'organització, per buscar feina en el mercat informal. Són persones que treballen en feines de servei domèstic, cura i acompanyament a menors, majors i dependents, venda ambulant o recollida de residus, entre d’altres, i que a més no poden accedir a prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania o l’Ingrés Mínim Vital per la seva situació administrativa.

Més recursos laborals

En aquest context, Càritas demana establir programes de treball decent, garantits per la Generalitat de Catalunya i els ens locals. "Les necessitats socials s’han multiplicat, així com les necessitats d’ocupació per part de les persones en situació d’exclusió social. Cal establir programes, juntament amb el Tercer Sector social, que garanteixin una feina digna", reclamen en un comunicat.

De la mateixa manera, Càritas demana focalitzar les polítiques d’ocupació en els col·lectius més vulnerables, facilitant el trànsit de les persones en situació d’exclusió social dins el mercat laboral i acompanyant a treballadors i empreses per garantir una relació laboral duradora.

"També cal que aquestes polítiques laborals ajudin a les persones en situació administrativa irregular a realitzar processos de regularització que, d’altra manera, tenen molt difícil realitzar al mercat privat", apunten. Projectes que, com els programes de treball garantit, caldrà realitzar conjuntament entre les administracions i les entitats socials. “Hem d’aprendre dels errors de l’anterior crisi i afrontar aquesta garantint drets, facilitant la sortida de situacions d’exclusió social i elaborant projectes inclusius que permetin tornar a mirar el futur amb esperança”, han indicat des de Càritas.