Segon any de Selectivitat amb pandèmia i marcat pel coronavirus. Els exàmens i els nervis, però, es mantenen. Enguany les PAU tindran lloc els dies 8, 9, 10 i 11, de juny. I després (o abans i durant) notes de la selectivitat, notes de tall i notes d'admissió. Entre tantes notes, números i fets a tenir en compte, com es calcula cada cosa? Una vegada s'acabin els exàmens de la Selectivitat 2021, es podran consultar les notes. Ara bé, les notes de tall, és a dir, les que marquen si es pot accedir a un grau o no, es faran públiques el dia 13 de juliol, després de saber-se les notes de la selectivitat el 25 de juny. Però, com es calcula la nota de tall?

Les notes de tall es calculen en funció de la demanda de les carreres. És a dir, si 100 alumnes volen estudiar un grau que només té 60 places, entraran les 60 millors notes i la nota de tall la marcarà l'alumne que fa 60 admès al grau. 

Què són les notes de tall de la Selectivitat?

Les notes de la selectivitat són les que surten dels exàmens de les PAU. Les notes d'admissió poden anar dels 5 als 14 punts i es calcula tenint en compte la mitjana del batxillerat i de les notes de la selectivitat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la nota mitjana del batxillerat val un 60% i la nota de la fase general del batxillerat val un 40%.

Aquí, se li ha d'afegir els exàmens de fase específica amb més bona qualificació un cop ponderats per 0,1-0,2, segons els estudis. Els exàmens de la fase específica pondera diferent en funció de la vinculació de la matèria amb els estudis a cursar. 

Exàmens, fases i notes

L'examen de la Selectivitat consta de dues fases la general i l'específica. La general consta de cinc exàmens: català, castellà, llegua estrangera, història i una troncal segons la modalitat del Batxillerat que s'hagi fet.

Pel que fa a la fase específica, els alumnes poden fer un màxim de quatre exàmens i han de ser de les matèries que es fan en cada modalitat. Aquests exàmens són els que, un cop ponderats, se sumen per calcular la nota de tall.

La fórmula del càlcul

Segons el portal YCOM.cat, hi ha un parell de fórmules que poden ajudar en aquest càlcul. En aquest sentit, si l'alumne es presenta només a la fase obligatòria, es pot calcular la nota d'admissió així:

Nota d’admissió = 0,6 x NMB (Nota Mitjana de Batxillerat) + 0,4 x Selectivitat (Nota Fase Obligatòria)

Si l'alumne es presenta també a la fase voluntària:

Nota d’admissió= 0,6 x NMB (Nota Mitjana de Batxillerat) + 0,4 x Selectivitat (Nota Fase Obligatòria) + A x M1 + B x M2

 

 

Imatge principal: diversos estudiants durant la Selectivitat / ACN