Decidir el futur no és gens fàcil. Dubtes, incerteses... Els exàmens de la selectivitat del 2021 ja s'han acabat, però les notes encara no se saben. El dia 25 de juny –quan surten les notes– cada vegada és més a prop i se sabran més coses. Algunes carreres són molt demandades i per tant tenen una nota de tall més alta. Altres, però, no ho són tant perquè la demanda no és tan alta i això les fa més accessibles. Però els dubtes també acompanyen una mica a la incertesa laboral. Quines són les carreres amb més ocupació?

Les carreres amb més ocupació

Segons el portal Unportal, aquestes són les carreres amb una taxa més elevada d'inserció laboral.

 1. Medicina (Universitat de Barcelona)
 2. Administració i Direcció d'Empreses (Universitat de Girona)
 3. Medicina (Universitat de Lleida)
 4. Logopèdia (Universitat Autònoma de Barcelona)
 5. Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Universitat Rovira i Virgili)
 6. Enginyeria Elèctrica (Universitat Rovira i Virgili)
 7. Fisioteràpia (Universitat de Lleida)
 8. Enginyeria Mecànica (Universitat de Lleida)
 9. Matemàtiques (Universitat de Barcelona)
 10. Educació Social (Universitat Rovira i Virgili)
 11. Ciències Biomèdiques (Universitat de Lleida)
 12. Medicina (Universitat de Barcelona)
 13. Enginyeria Informàtica (Universitat Politècnica de Catalunya)
 14. Infermeria (Universitat Autònoma de Barcelona)
 15. Medicina (Universitat Rovira i Virgili) 
 16. Òptica i Optometria (Universitat Politècnica de Catalunya) 
 17. Administració i Direcció d'Empreses (Universitat Autònoma de Barcelona)
 18. Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Universitat Politècnica de Catalunya)
 19. Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Universitat Pompeu Fabra)
 20. Bioquímica (Universitat de Barcelona)

Millors salaris

Segons el mateix portal, aquestes són les carreres que el sou mensual mitjà supera els 2.500 euros.

 1. Medicina (Universitat Rovira i Virgili)
 2. Medicina (Universitat Autònoma de Barcelona)
 3. Medicina (Universitat de Lleida)
 4. Medicina (Universitat de Barcelona)
 5. Enginyeria Informàtica (Universitat Politècnica de Catalunya)
 6. Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (Universitat Pompeu Fabra)
 7. Odontologia (Universitat de Barcelona)
 8. Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials (Universitat Politècnica de Catalunya)
 9. Enginyeria de Sistemes Aeroespacials (Universitat Politècnica de Catalunya)
 10. Enginyeria en Tecnologies Industrials (Universitat Politècnica de Catalunya)
 11. Matemàtiques (Universitat Politècnica de Catalunya)
 12. Enginyeria Informàtica (Universitat Autònoma de Barcelona)
 13. Enginyeria Informàtica (Universitat de Barcelona)
 14. Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Universitat Politècnica de Catalunya)
 15. Economia (Universitat Pompeu Fabra)
 16. Enginyeria Mecànica (Universitat Rovira i Virgili)
 17. Enginyeria Civil (Universitat Politècnica de Catalunya)
 18. Enginyeria de Sistemes i Tecnologia Naval (Universitat Politècnica de Catalunya)
 19. Enginyeria Mecànica (Universitat Politècnica de Catalunya)
 20. Enginyeria Química (Universitat Autònoma de Barcelona)

 

Imatge principal: una noia durant l'examen de la selectivitat / ACN