Ja s'han publicat les notes de la Selectivitat 2024, i les pots consultar. Si no estàs conforme amb els resultats, pots demanar una revisió dels exàmens fins al 21 de juny. Els sistemes de revisió i nova correcció són excloents per la mateixa matèria, però es pot sol·licitar la verificació d'una matèria i la nova correcció d'una altra diferent. A continuació, t'expliquem com reclamar nota a la Selectivitat 2024, detallant tots els procediments que pots fer, com demanar una revisió o una segona correcció

📍 Com calcular la nota de la Selectivitat 2024?


🧮 Calculadora Nota de Tall 2024 | Simulador Selectivitat


Com reclamar nota a la Selectivitat 2024?

Si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries de la Selectivitat, i consideres que s'han aplicat de manera incorrecta els criteris d'avaluació, pots demanar una revisió o una nova correcció. Aquestes sol·licituds es fan a través del portal d'accés a la universitat en els terminis establerts per la Generalitat. Els sistemes de revisió i de nova correcció són excloents en la mateixa matèria, és a dir, si demanes la verificació d'un examen, no es pot demanar una nova correcció d'aquest. En canvi, sí que es pot sol·licitar la verificació d'una matèria i una nova correcció d'una altra diferent.

Revisió de les qualificacions a les proves PAU: com demanar-la?

La revisió de les qualificacions de la Selectivitat consisteix a comprovar que totes les qüestions d'una prova han estat avaluades i que no hi ha errors d'aspectes formals, així com tampoc errors en el càlcul de la qualificació. L'objectiu de fer aquest procés és esmenar possibles errors del corrector a l'hora de comptabilitzar la puntuació. La nota després d'aquest procés de verificació ha de ser igual o superior a la nota inicial, i serà una qualificació definitiva. El termini per sol·licitar la revisió de les qualificacions de les proves PAU és de tres dies hàbils, a partir de la data de la publicació dels resultats. Quan es demana una verificació, els resultats esgoten la via administrativa i l'única opció que queda, en cas de no estar satisfet amb la nota, és interposar un recurs contenciós-administratiu en un termini de dos mesos.

Nova correcció en matèries de la Selectivitat

L'altre procés per reclamar nota si suspens la Selectivitat és sol·licitar una nova correcció. En aquest procediment, l'objectiu és corregir possibles errors en l'avaluació de continguts. Els professors encarregats de dur a terme aquesta segona correcció seran diferents dels que van fer la primera i la qualificació final de l’examen serà la mitjana de les dues qualificacions dels correctors. Si es detecta que hi ha una diferència de dos o més punts entre les dues notes, es farà una tercera correcció, realitzada per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

En aquest cas, a diferència de la revisió, la qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o, fins i tot, inferior a la nota inicial. El termini de presentació de la sol·licitud de la nova correcció també és de tres dies hàbils i els resultats de revisió esgoten la via administrativa. Abans d’efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que no hi ha errors materials en el procés del càlcul de la qualificació inicial. En cas de voler continuar reclamant nota de la Selectivitat, es pot presentar un recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos.

Com veure la correcció de la Selectivitat després de reclamar la nota

Si estàs interessant a consultar l'examen de la Selectivitat, podràs fer-ho sempre que demanis una revisió de les qualificacions. Una vegada s'hagi finalitzat tot el procés de revisió, les persones que vulguin podran visualitzar-lo presentant-se amb el seu DNI, NIE o passaport. Únicament podran veure les proves l’alumnat que les ha realitzat i no s'admet a cap altra persona en el procediment. El temps màxim per veure els exàmens serà de 15 minuts i en cap cas els correctors estaran presents quan es realitzi la visualització. Després de consultar la correcció, no es podrà modificar cap qualificació atorgada. 

Totes les dates per reclamar la nota de la Selectivitat

A continuació, hi ha la llista amb les dates claus per reclamar la nota de la selectivitat d'aquest 2023.

  • Resultats de la prova de Selectivitat: 19 de juny de 2024.
  • Sol·licitud de revisió o nova correcció d'un examen de les PAU: del dimecres 19 al divendres 21 de juny de 2024.
  • Resultat de revisió o nova correcció d'un examen de la Selectivitat: dimarts 2 de juliol de 2024.
  • Sol·licitud per veure l’examen de les PAU: del dimarts 2 al divendres 5 de juliol de 2024 (només si has demanat prèviament la revisió).
Segueix ElNacional.cat a WhatsApp, hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!