A partir d'aquest dimarts, entren en vigor les mesures restrictives arran de la declaració d'excepcionalitat per sequera hidrològica al sistema Ter-Llobregat i a l'aqüífer Fluvià-Muga, que afecta més de 200 municipis amb una població de prop de 6 milions de catalans. Segons s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'entrada en la fase d’excepcionalitat implica, entre altres limitacions, restringir l'aigua a un màxim de 230 litres per persona i dia. A més, s'obliga a reduir el consum d'aigua en un 40% per a usos agrícoles i en un 15% per a industrials, així com per a usos lúdics, amb un 15% en usos assimilables i 50% per al reg. Pel que fa a les mesures més dràstiques, es prohibeix el reg de zones verdes, públiques i privades. Només es permet el 'reg de supervivència' per mantenir viu l'arbrat i sempre mitjançant un sistema de gota a gota o amb regadores. Tanmateix, queda prohibida la neteja de carrers amb aigua potable.

En vigor les restriccions d'excepcionalitat per la sequera a Catalunya

Amb aquest canvi que entra en vigor aquest dimarts després de 29 mesos de sequera, de les 18 zones en les quals està dividit el territori de les conques internes, dues segueixen en situació de normalitat, tres en prealerta, nou en alerta i quatre en excepcionalitat: els embassaments del Llobregat, del Ter, sistema Ter-Llobregat i aqüífer del Fluvià-Muga. En total, són 224 municipis en situació d’excepcionalitat, incloses en 15 comarques i que afectaran a prop de 6 milions d'habitants. Consulteu al buscador d'aquest gràfic interactiu si el vostre municipi es troba en fase d'excepcionalitat.

Mesures d'estalvi d'aigua a Barcelona

A banda de l'escenari d'excepcionalitat i la nova crida a la reducció de l'ús de l'aigua del Govern, també s'ha aprovat el decret de mesures d'emergència per protegir els embassaments, agilitzar actuacions i dissuadir i penalitzar possibles incompliments de les restriccions. Amb tot, el control no es farà de manera individualitzada, sinó que hauran de ser els Ajuntaments qui garanteixin que el còmput global del municipi entri dins els límits. Pel que fa a la ciutat de Barcelona, el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, va anunciar la setmana passada les mesures i restriccions que entraran en vigor. Més concretament, s'aturarà el rec amb aigua potable a les zones verdes (és a dir, la gespa de parcs i jardins), que actualment es fa majoritàriament amb aigua potable. En canvi, sí que es mantindrà el "reg de supervivència" d'arbustos i arbres. Això inclou els projectes en obres arreu de la ciutat amb arbres i arbustos, en els quals s'intentarà potenciar l'aigua freàtica. El mateix passarà en el cas de la neteja dels carrers. Quant a les restriccions que impliquen la ciutadania directament, el regidor ha detallat que el rec dels jardins i horts comunitaris no es podrà fer amb aigua potable, excepte per fer l'esmentat "reg de supervivència". Pel que fa a les activitats recreatives, Badia va confirmar que "seguim com estàvem": sense jocs d'aigua, sense fonts ornamentals i sense reomplir les piscines. D'acord amb les mesures corresponents a la fase d'excepcionalitat pactades entre la Generalitat i l'Agència Catalana de l'Aigua, es restringeix el consum d'aigua a 230 litres per habitant al dia. Segons Badia, Barcelona està lluny d'aquest llindar, perquè ja s'havia aconseguit reduir el consum mitjà de la ciutat a 153 litres