Després de mesos d'estudi i preparació, més de 41.000 estudiants de tot el país van fer els exàmens de la Selectivitat 2023, que determinaran el seu pas per la universitat i el seu futur acadèmic pròxim. Les notes de tall 2023 són les qualificacions que treuen els alumnes que aconsegueixen entrar al grau al qual s'apunten en primera assignació, i les marquen els últims de la llista abans d'exhaurir places. Són, per tant, referència pels estudiants que l'any següent volen entrar al grau desitjat, per saber de forma aproximada quina nota han de treure per obtenir una plaça a la carrera que volen. Les notes de tall surten després de les correccions dels exàmens de Selectivitat, a partir de les qualificacions de les proves i de la que l'alumne ha tret del Batxillerat o els estudis des dels quals vagi a accedir a la universitat. Si heu fet la Selectivitat aquest any, a continuació El Nacional.cat us explica quan surten les notes de tall 2023.
 

🧮 Simulador nota de tall i selectivitat 2023 | CALCULADORA
 

📃 Notes Selectivitat 2023 a Catalunya: consulta els resultats de les PAU
 

Quan surten les notes de tall 2023?

La Secretaria d'Universitats i Recerca encara no ha anunciat la data concreta per a la publicació de les qualificacions i les assignacions de plaça per accedir als graus universitaris. A l'espera, es pot fer una aproximació d'acord amb com ha estat els anys precedents: previsiblement les notes de tall 2023 sortiran durant la primera meitat de juliol. El 2022, les notes de tall es van publicar el 13 de juliol, poc després de la publicació de la primera assignació el mateix dia. Cal tenir en compte que ara fa un any les proves d’accés a la universitat van fer-se el 14, 15 i 16 de juny, és a dir, una setmana després que enguany, que s'ha fet els dies 7, 8 i 9 de juny. Per tant, tot fa pensar que aquest estiu les notes de tall sortiran una mica abans en comparació amb l’any anterior, si bé ara per ara encara no es pot saber la data concreta. També pots consultar la nota de tall aproximada a través de l'eina de simulació habilitada pel Nacional.cat.

Com reclamar la nota de la Selectivitat si suspens?

Un cop coneguis les notes de la Selectivitat 2023, també comença el procés de reclamació. Si no estàs d'acord amb la puntuació obtinguda en un o diversos exàmens de les proves PAU, pots demanar una revisió o una nova correcció. Per fer-ho, has d'accedir al portal d'accés a la universitat i fer els tràmits pertinents en els terminis marcats per la Generalitat. Cal recordar que els sistemes de revisió i de nova correcció són excloents en la mateixa matèria, és a dir, si demanes la verificació d'un examen, no es pot demanar una nova correcció d'aquest. En canvi, sí que es pot sol·licitar la verificació d'una matèria i una nova correcció d'una altra diferent.