Fins a 1.800.000 euros poden costar a Gas Natural i Endesa les 18 sancions que l’Ajuntament de Sabadell els ha incoat per tallar la llum a usuaris vulnerables infringint la llei 24/2015 del Parlament, coneguda com “de pobresa energètica”. Les dues companyies han rebut avui dijous les notificacions. Sabadell és el primer municipi de Catalunya que fa aquest pas.

Aquests 18 expedients sancionadors apleguen 203 casos de talls indeguts entre agost del 2015 i abril del 2016 (la llei és de juliol del 2015). Sabadell aplica aquí el Codi de Consum de Catalunya, que considera aquests fets com una infracció greu sobre la que recau una multa d’entre 10.000 i 100.000 euros.

Quinze d’aquests expedients corresponen a talls de llum executats sense que les companyies sol·licitessin prèviament als serveis socials del municipi l’informe de risc d’exclusió residencial (també dit de vulnerabilitat) sobre l’usuari morós. La llei de pobresa energètica atorga caràcter preceptiu a aquesta sol·licitud i, alhora, obliga a la subministradora a informar dels seus drets al client quan l’avisa que li tallarà la llum per impagament. És el que s’anomena “principi de precaució”.

Incompliment reiterat

D’aquests quinze expedients, un afecta a Gas Natural i 14 a Endesa (quatre a Endesa Energia SAU i els deu restants a Endesa Energia XXI). El fet que s’hagi executat indegudament el tall de llum és prova la suficient i documentada que permet obrir un expedient.

En canvi, els altres tres expedients apleguen diversos casos cada un (59 afecten a Endesa Energia, 86 a Endesa Energia XXI i 43 a Gas Natural) i sancionen l’incompliment reiterat de la llei de pobresa energètica. En aquests casos no es van arribar executar els talls perquè l’Ajuntament se’n va assabentar prèviament i els va poder aturar. Les subministradores, però, ja havien iniciat el procés de cancel·lació del servei.

A diferència dels altres quinze expedients, en aquests tres la subministradora podria al·legar que va badar, que el correu es va perdre o qualsevol altre pretext. Per això, acumulant els casos, els advocats de l’Ajuntament de Sabadell volen demostrar que la mala pràctica de tallar sense avisar és un patró de comportament de l’empresa, malgrat que no es va arribar a produir de fet.

Un altre patró de conducta que detecten el serveis jurídics municipals oposa el comportament d’Endesa al de Gas Natural.

“Des del passat mes de juliol, quan l’Ajuntament va explicar que aplicaria sancions, Endesa i Iberdrola avisen tots els usuaris morosos dels seus drets i demanen l’informe de vulnerabilitat. Gas Natural, en canvi, continua tallant sense avisar ni demanar l’informe als serveis socials”, han explicat fonts municipals.

Alerta

L’àrea de serveis socials de Sabadell ja havia alertat de l’actitud de les companyies elèctriques i del gas respecte a la llei de pobresa energètica. Un informe intern explicava fa uns mesos que aquestes subministradores “esperen un escenari (desembre de 2015) on quedi sense efecte la pròpia Llei (eleccions espanyoles). Però això no va passar. La seva pretensió era que des de l’Ajuntament informéssim de les situacions de vulnerabilitat i no al revés, com marca la Llei. La qual cosa volia dir reconèixer la responsabilitat de l’administració per assumir la càrrega econòmica de la vulnerabilitat”.

Aquest últim punt —que toca els diners— és el més calent. Ara mateix, Sabadell, capdavanter en l’aplicació de la llei 24/2015, es troba que, per evitar els talls de Gas Natural, ha de pagar el servei dels morosos vulnerables, perquè aquesta subministradora no reconeix cap força a l’esmentada llei de pobresa energètica.

La subministradora es defensa dient que cal un reglament que especifiqui algunes de les previsions de la llei. En aquest cas, de l’article 6.4, on s’estableix que “les administracions públiques han d’establir els acords o convenis necessaris amb les companyies [...] per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims”.

Gas Natural al·lega que no queda clar qui ha de pagar. Tant l'Ajuntament de Sabadell com el Govern insisteixen que la llei és prou clara: les subministradores han de cobrir aquests costos. A Sabadell insisteixen que “la llei no diu que l’Ajuntament ha de donar ajudes per pagar el subministrament sinó que les empreses estan obligades a cobrir-ho”, expliquen les mateixes fonts municipals.

L’actitud de les altres dues subministradores, Endesa i Iberdrola, és diferent: no tallen el servei, s’apunten els costos com un deute i esperen que s’aclareixi si el cobraran o si l’hauran de cobrir elles.

Altres ajuntaments catalans cobreixen els consums mínims dels usuaris morosos vulnerables o els hi donen ajuts per a que els paguin.

Un cas de bona pràctica que citen a l’ajuntament és de la Companyia d’Aigües de Sabadell (Cassa), propietat d’Agbar (78%) i de l’Ajuntament de Sabadell (20%). Cassa i l’Ajuntament van signar el passat juliol un conveni pel que la subministradora destina 104.500 euros a un fons social que cobreix els impagaments de persones i famílies vulnerables. De gener a octubre d’aquest any s’han beneficiat d’aquests diners 551 casos i no s’ha fet cap tall d’aigua a usuaris en les condicions que marca la llei de pobresa energètica.

Si les sancions s’acaben concretant, potser sortiran més cares les multes que cobrir el servei dels usuaris vulnerables. Ara les subministradores tenen deu dies per al·legar i l’Ajuntament altres deu per instruir i decidir.