Hi ha penalització per ser mare? La resposta és que sí. Aquesta és la conclusió –general– de l'estudi ¿Existe “penalización” por maternidad? dirigit per la professora honorífica de la Universitat Complutense, María Teresa López López. "Tenir descendents condiciona de forma significativa la senda salarial esperada, tant per a dones com per a homes. Per a elles, l'impacte és negatiu fins als 42-43 anys, coincidint amb la seva edat fèrtil," detallen les conclusions de la investigació.

Encara que aquesta no és l'única diferència. En termes de salari brut, l'impacte marginal negatiu estimat de tenir descendents per a una dona de 30 anys és d'aproximadament 5.000 euros, mentre que per als homes és de 1.500 euros. D'aquesta manera, segons la investigació, dins de cada grup d'edat, les dones amb fills van augmentant el seu salari en menor mesura que aquelles que no els tenen.

Així, la penalització salarial més important per maternitat es registra entre els 25 i els 34 anys d'edat. L'estudi també recull que les dones amb edats d'entre 16 i 34 anys que tenen fills veuen augmentar les seves possibilitats d'entrar a l'atur de forma notable.

A més, s'ha de tenir en compte que són moltes les dones que després de ser mares demanen una reducció de jornada, fet que en el futur repercutirà en la seva pensió.

D'aquesta manera, s'exposa a la investigació que ser mare no pot ser un "impediment per treballar a igualtat de condicions que la resta de treballadors en el mercat de treball espanyol, però aquest fet no pot tampoc ser un impediment per ser mare".

"Treball i família són dos àmbits de la vida perfectament compatibles, no excloents, i si existeix un conflicte entre ells potser és perquè hi ha alguna cosa que no estem fent bé ni com a societat ni cadascun de nosaltres com a persones", subratllen. "Per tant, resulta especialment necessari, a l'hora de prendre mesures que corregeixin aquestes desigualtats, anar més enllà d'indicadors estrictament monetaris, o més concretament salarials", s'indica a l'estudi.