Un nou estudi de la Universitat Pompeu Fabra pioner en l'estat espanyol analitza les desigualtats salarials de les parelles segons la seva orientació sexual.

La motivació per empendre la recerca, tal com afirma la líder de la recerca, María José González, en declaracions a ElNacional.cat, és que "el fet de saber que Espanya està entre els cinc estats del món amb nivells més alts d'acceptació social pel que fa a les persones LGTB+, i el tercer en aprovar el matrimoni homosexual", planteja un terreny interessant per averiguar si aquesta tolerància es tradueix també en l'àmbit laboral.

Els resultats, que poden semblar sorprenents tenint en compte aquest alt nivell d'acceptació, mostren la crua realitat dels llocs de treball, on els prejudicis i les desigualtats encara castiguen les persones homosexuals.

La investigació, publicada a la revista Journal of Family Issues, revela els efectes del sistema heteropatriarcal i la masculinitat hegemònica en l'economia de les persones LGBT+. A més, l'estudi demostra com la prevalència dels rols de gènere limiten les oportunitats laborals dels homes que conviuen en parelles homosexuals.

Les bases de l'estudi

González assenyala que per a l'estudi, la manca de dades sobre l'orientació sexual de la ciutadania dificulta la tasca de poder esbrinar amb certesa les desigualtats patides per les minories en diversos àmbits de la vida. De fet, la manca de dades que divideixen entre col·lectius desafavorits, com ara la raça, planteja un terreny molt poc preparat per fer front a les desigualtats estructurals des de l'arrel. Si no hi ha dades, no hi pot haver mesures específiques per eliminar la discriminació, fet que invisibilitza les realitats viscudes per les minories.

És per això que, per aquesta investigació, "es van emprar les dades de les enquestes de població activa de l'Institut Nacional d'Estadística juntament amb les dades salarials de la Seguretat Social", de manera que els subjectes a estudiar no són els individuals, sinó les persones que conviuen juntes, és a dir, les parelles.

En començar investigació, González explica que van partir de l'expectativa que les dones en parelles homosexuals tindrien més temps per treballar i menys obligacions domèstiques, i que per tant tindrien més oportunitats d'arribar a llocs de treball de més responsabilitat.

A més, la investigació també té com a objectiu aclarir els mites existents sobre les parelles d'homes, ja que sovint s'assumeix que tenen més recursos i menys despeses. Malgrat aquestes hipòtesis inicials, els resultats de la investigació han retratat una realitat molt diferent.

Els resultats

L'estudi ha pogut demostrar "una correlació significativa" entre l'orientació sexual de les parelles en l'estat espanyol i el seu salari. Els resultats han identificat com els homes en parelles homosexuals, malgrat tenir un millor nivell de formació que els que conviuen amb dones, cobren un 11 % menys.

Segons González, això es podria atribuir al fet que els homes en relacions homosexuals trenquen amb "el mandat de l'heteronormativitat en el sistema patriarcal". A més, els valors tradicionalment associats als treballadors d'èxit, compromesos, responsables i capaços d'ocupar posicions més altes en les empreses, estan relacionats amb les nocions que la societat té de la masculinitat.

Els homes homosexuals són percebuts com a 'menys masculins' o 'menys homes', i per tant, menys capaços d'afrontar reptes en l'àmbit laboral

A més, les xifres demostren com les dones en parelles homosexuals tenen un avantatge salarial pel que fa a les que conviuen amb homes, i solen treballar jornades més llargues. Segons González, es pot atribuir al fet que les dones en parelles homosexuals són" menys propenses a fer de mestresses de casa, solen estar més enfocades en la seva carrera professional", i solen repartir-se les tasques domèstiques més equitativament, sense un biaix de gènere inherent en la seva relació.

Per tant, aquesta primera recerca sobre les desigualtats salarials en les persones LGTB+ feta en l'àmbit estatal demostra com, en una societat relativament oberta a les diferents orientacions sexuals, el patriarcat segueix manifestant-se diàriament en contra de les dones i les persones que, pel sol fet d'existir, "van en contra dels rols de gènere hegemònics establerts en la societat." Per tant, els resultats evidencien la necessitat d'expandir la investigació en aquest àmbit, per tal d'esbrinar altres punts on les minories són discriminades.

D'una banda, els homes que conviuen amb homes pateixen per no ser percebuts com suficientment masculins. D'altra banda, les dones en parelles heterosexuals estan limitades per les responsabilitats domèstiques que se'ls imposa pel seu gènere, un problema que desapareix quan no conviuen amb homes.

Al cap i a la fi, totes aquestes desigualtats neixen de la mateixa font: el sistema heteropatriarcal. Les troballes de l'estudi fan encara més evident la necessitat de posar fi a aquesta estructura, que imposa limitacions i expectatives a les capacitats laborals de totes les persones, independentment del seu gènere.

 

Foto principal: una parella gai / Pixabay