Cada vegada un percentatge més gran de la població estudis superiors, però hi ha certs municipis de Catalunya que on la població titulada és una aclaparadora majoria. És el cas de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) i Sant Just Desvern (Baix Llobregat), on el percentatge de persones majors de 15 anys amb educació superior supera el 50%. La ciutat vallesana, a banda de tenir una de les taxes més baixes d'atur, té el percentatge més alt de Catalunya de graduats i el tercer més alt de l'estat només per darrere de Las Rozas de Madrid i Tres Cantos (Madrid); un 61,8% dels santcugatencs tenen estudis superiors, segons les dades avançades del Cens 2021 que l'INE ha publicat aquesta setmana. Per la seva banda, a Sant Just Desvern les persones amb educació superior representen el 58,9%, el segon percentatge més alt de Catalunya i també un dels més elevats comparat amb la resta de l'Estat espanyol.

De fet, segons el cens, un 31,8% de les persones majors de 15 anys arreu de l'estat tenien estudis superiors el 2021, de manera que aquests dos municipis catalans gairebé dupliquen la mitjana espanyola. La situació, però, no és homogènia a Catalunya ni a l'Estat, i els municipis amb més de 10.000 habitants amb els percentatges més alts de persones amb titulacions superiors es concentren al voltant de Barcelona i Madrid, mentre que les ciutats més allunyades de les capitals no arriben al 30% dels graduats en molts casos. 

Els grups d'edat més avançada tampoc arriben a la mitjana de graduats estatal, i és on es nota més la bretxa de gènere: el 21,9% dels homes d'entre 70 i 74 anys tenien educació superior, davant del 13,3% de les dones d'aquest mateix grup d'edat. En canvi, els més joves, superen amb escreix la mitjana de persones titulades a l'estat i la situació s'ha revertit: hi ha més dones d'entre 25 i 29 anys titulades superiors —el 55,7%— que homes —el 42%. Pel que fa a la situació dels municipis catalans més grans, n'hi ha 11 que també superen el 40% de graduats amb titulacions superiors, i 29 més també estan per sobre de la mitjana estatal.

Els municipis amb menys graduats de Catalunya

Les dades a tota Catalunya, però, no són totes tan bones i hi ha un total de 80 municipis que tenen un percentatge més baix de graduats que la mitjana estatal —que és del 31,8%. De fet, el municipi de més de 10.000 habitants que té les dades més baixes de Catalunya es troba curiosament també al Vallès Occidental, comarca on trobem també la millor dada a Sant Cugat del Vallès. Es tracta de Badia del Vallès, ja que, tot i estar al costat de la Universitat Autònoma de Barcelona, només un 15,1% de la població té estudis superiors. Nou municipis catalans més estan també per sota del 20%.

En els pròxims anys, les dades de persones amb estudis superiors creixerà encara més. L'any passat, el nombre de persones cursant estudis superiors a Espanya pujava a 2.058.756, segons el cens 2021, cosa que representava el 5,2% de la població adulta, i amb el 75,8% que cursen estudis universitaris.