L'Índia ja ha superat a la Xina i s'ha convertit en el país més poblat del món, amb més de 1.420 milions d'habitants, després d'haver quadruplicat la població en els últims 70 anys. Actualment, la Xina queda en segona posició amb 1.412 milions d'habitants, 5 milions més que el seu veí i principal rival, segons la revisió de la Població Mundial de l'any 2022 (World Popular Review). El títol arribarà en un moment formidable per a l'economia índia al mateix temps que posa l'atenció sobre els desafiaments de desenvolupament d'aquest país, els seus indicadors, la seva democràcia, i també el pes de la nació en el tauler global.

L'Índia quadruplica la seva població 

Des de 1950, quan l'ONU va començar a fer registres, la població de l'Índia ha crescut en més de mil milions de persones, més que la població total d'Europa, i contínua ascendint, a diferència de la Xina que per primera vegada en dècades ha començat a mostrar un creixement negatiu. Segons el cens de 1941, l'Índia tenia uns 360 milions d'habitants, fet que significa que la nació ha gairebé multiplicat per quatre la seva població des de la seva independència de l'imperi britànic, en 1947. L'Índia no té un cens de població des de 2011, encara que segons diverses estimacions utilitzant dades de Nacions Unides calculen que la població de l'Índia supera els 1.423 milions d'habitants, la qual cosa sobrepassa les mateixes projeccions sobre la Xina, que ha estat el país més habitat del món des de 1950. 

La densitat de població a l'Índia es concentra en les àrees metropolitanes i en els estats del nord del país, on la mitjana de les taxes de fertilitat és més elevat que en la resta de la geografia del país. Les ciutats més urbanes com Nova Delhi, Bombai, Calcuta, Bangalore o Chennai, entre altres, són algunes de les que acumulen grans masses poblacionals pel desenvolupament industrial. Amb més de 21 milions d'habitants, Bombai és avui dia la ciutat més poblada de l'Índia, seguida de la capital, que concentra gairebé 20 milions d'habitants. Totes dues ciutats sumen més gent que països com Israel, Polònia o Austràlia. Per la seva banda, l'estat d'Uttar Pradesh, situat al nord, té un àrea similar al Regne Unit, ajunta una sisena part de la població índia amb 230 milions d'habitants, suposa gairebé el mateix que Rússia i Turquia junts. 

La població de l'Índia a l'alça fins al 2024

Actualment, la població de l'Índia ha crescut en més de mil milions de persones, més que tota la població d'Europa. Segons l'estimació de l'ONU, en un escenari de "variant mitjana", que fa una mitjana del comportament històric, l'Índia depassarà els 1.500 milions de persones per a 2030 i continuarà augmentant fins a 2064, quan aconseguirà un màxim de 1.700 milions. Fins i tot, en un escenari de "variant baixa", amb una taxa de naixements de 0,5 per sota de la mitjana, la població de l'Índia no disminuirà fins a 2047. O si la taxa de fertilitat augmenta almenys un 0,5 per sobre de l'escenari mitjà, la població del país superaria els 2.000 milions de persones per a 2068. Malgrat que la taxa de fertilitat ha disminuït en les últimes dècades, les prospeccions de creixement a l'Índia són més majors perquè envelleix a un menor ritme que la Xina i els EUA, en disposar d'una població que oscil·la entre els 25 i 64 anys.