Les dades de la Covid-19 a Espanya deixen un panorama d'incertesa pel que fa a les vacances d'estiu. Malgrat que la immunització avança a bon ritme, els diferents països d'Europa valoren de manera diferent la situació epidemiològica i imposen diferents tipus de restriccions als viatgers provinents de l'Estat espanyol i Catalunya. És per això que des d'ElNacional.cat hem elaborat un mapa interactiu perquè sigui més fàcil conèixer les restriccions actuals per viatjar des de l'estat espanyol a la resta de països europeus. Atenció, perquè Espanya pot imposar restriccions diferents als turistes que retornin a casa des de qualsevol d'aquestes destinacions, les pots consultar a la pàgina web del ministeri d'Interior.

Cal tenir en compte, però, que les restriccions poden canviar en els dies vinents. Així, a l'hora de planificar un viatge, cal revisar de manera periòdica  la informació que proporciona el Ministeri d'Exteriors i les diferents ambaixades. A més, s'ha de tenir en compte que no tots els estats accepten el Certificat digital de la Covid-19 de la Unió Europea, en aquest cas o en cas de no disposar d'aquest document (no és obligatori) cal entregar els certificats de vacunació, de recuperació de la Covid-19 o que demostrin que s'ha realitzat un test Covid-19 abans de l'entrada en un territori nacional segons els diferents criteris establerts pels estats i en l'idioma que aquests indiquen.

 

Països amb entrada lliure

Andorra no requereix als viatgers provinents de l'estat espanyol que presentin una prova PCR negativa ni fer cap mena de quarantena. 

Albània no demana presentar cap mena de prova per entrar al país.

Ara mateix Estònia no exigeix proves PCR per entrar al país ni quarantena als viatgers procedents d'Espanya. Tot i això, si es viatja a Estònia amb avió, abans d'entrar al país és obligatori emplenar un formulari. Cal subratllar, però, que les autoritats estonianes no han actualitzat encara les dades de contagis dels països de la Unió Europea: actualment la incidència acumulada d'Espanya és superior als 150 casos, per la qual cosa hauria de ser obligatori passar per una quarantena de 10 dies. 

Macedònia del Nord no insta a presentar cap test de Covid-19 per entrar al país.

Montenegro no requereix presentar cap certificat ni documentació a les persones que hagin estat durant els quinze dies anteriors a l'entrada al país a Sèrbia, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Albània, Rússia, Bielorússia, Ucraïna, Macedònia del Nord, els països de la Unió Europea, Israel, Suïssa, Moldàvia, Noruega i Kazakhstan.

Romania encara no permet accedir amb el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea. Tot i això, considera Espanya un país en zona verda, de manera que no reclama cap document ni certificat per entrar al país.

Països que demanen un test Covid-19

Els viatgers que volen accedir a Alemanya per via aèria han d'aportar un test que negatiu en Covid-19 realitzat fins a 48 hores abans del vol. Les persones completament vacunades o que disposin d'un certificat que demostri ja han passat la malaltia estan exemptes d'aquest tràmit. Si s'accedeix per mitjans no aeris es disposa de 48 hores abans d'aportar el test negatiu. A banda, si es prové d'una zona d'alt risc, com Catalunyaels turistes s'han d'inscriure en un registre de viatgers.

Actualment Àustria permet accedir al país amb el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea o amb certificat de vacunació, certificat de recuperació de la malaltia o una PCR prèvia realitzada 72 hores abans de l'arribada o un test d'antígens realitzat 48 hores abans.

La situació a Bèlgica és mixta. Els europeus que ja estan completament vacunats o que tenen un certificat que demostra que han passat la Covid-19 poden entrar lliurement al país. En cas contrari, depèn de la zona on es provingui. Les persones que es volen traslladar des de territoris verds o taronges no han de presentar cap certificat. En canvi, aquelles que es desplacen des de territoris vermells han de presentar una PCR negativa realitzada fins a 72 hores abans del viatge. Pel que fa a les persones provinents de zones vermell fosc s'han de sotmetre a una PCR tot just arribar i passar una quarantena. Ara mateix Catalunya es considera territori vermell.

Bòsnia i Hercegovina demana presentar una prova PCR feta, com a màxim, 48 hores abans de l'arribada al territori. N'estan exemptes les persones completament vacunades (el procés de vacunació s'ha d'haver acabat 14 dies abans d'entrar al país) o amb un certificat mèdic que demostri que ja han passat la malaltia i s'han recuperat.

Per entrar a Bulgària és necessari presentar una prova PCR negativa feta fins a 72 hores abans de l'arribada al país. Donada l'alta incidència de casos a Espanya, aquest és l'únic document que s'accepta. Altres documents com el certificat de vacunació o els tests d'antígens podran complementar la PCR, però per si sols no seran suficients.

Croàcia els ciutadans d'estats on s'ha implementat el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea poden accedir al país amb el conegut com a "passaport Covid". També es pot accedir amb un certificat de vacunació, una prova de recuperació de la Covid-19 o el resultat d'una PCR feta fins a 72 hores abans o un test d'antígens, de fins a 48 hores abans.

Dinamarca qualifica ara Espanya de zona "groga". Per tant, les persones no vacunades que vulguin viatjar al país han de presentar un test Covid-19 en arribar i han de sotmetre-se'n a un altre a l'aeroport. S'admeten test d'antígens (amb antiguitat màxima de 48 hores), proves PCR (amb antiguitat màxima de 72 hores) i el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea.

Eslovènia qualifica a Catalunya com a zona taronja. Això vol dir que per entrar cal aportar una PCR negativa, una prova ràpida d'antígens, un certificat de vacunació o un certificat que demostri que ja s'ha passat la malaltia. També és vàlid el Certificat digital Covid-19.

França requereix a tots els viatgers de més d'11 anys procedents de la Unió Europea acreditar mitjançant Certificat digital o en paper que s'està completament vacunat, havent rebut la darrera dosi com a mínim 14 dies abans d'entrar al país, o tenir una PCR amb resultat negatiu feta com a mínim 72 hores abans del viatge.

Grècia demana que tots els turistes emplenin el Formulari de Localització abans d'entrar al país. A banda s'ha d'acreditar l'estat de salut amb el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea o en paper. Per fer-ho cal tenir o bé una prova PCR negativa feta fins a 72 hores abans d'arribar o un test d'antígens fet 48 hores abans; el certificat de vacunació; o el de recuperació de la malaltia.

A Hongria és possible l'entrada de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i dels països associats a Schengen per als titulars de certificat Covid Digital i per als viatgers amb un certificat de vacunació vàlid o prova de recuperació de Covid-19 en els últims 6 mesos.

Itàlia igual que Grècia demana que tots els passatgers complementin un Formulari de Localització. A banda, les persones provinents d'Espanya han de demostrar que no tenen la Covid-19 amb el Certificat de la Unió Europea o en paper. Per fer-ho cal tenir una prova PCR negativa o un test d'antígens fets fins a 48 hores abans; el certificat de vacunació; o el de recuperació de la malaltia.

Irlanda demana a tots els viatgers omplir un Formulari de Localització. També cal aportar una PCR negativa feta durant les 72 hores anteriors a l'arribada, el certificat de vacunació completa o de recuperació de la malaltia.

Kosovo demana presentar una prova PCR feta en les 72 hores anteriors a l'arribada al país. En queden exemptes les persones completament vacunades, les persones que presentin una prova serològica feta fins a 30 hores abans del viatge i els nacionals de països que eximeixin als kosovars de presentar una prova PCR per entrar al seu territori.

Luxemburg també admet el Certificat digital Covid de la Unió Europea i certificat en paper. Per entrar cal demostrar que s'està vacunat, s'ha passat la Covid-19 o es té una PCR negativa feta fins a 72 hores abans d'arribar o test d'antígens fet 48 hores abans.

Malta accepta el certificat de vacunació europeu, però aquest només serà vàlid 14 dies després d'haver rebut la segona dosis. Si no cal aportar una PCR amb resultat negatiu realitzada com a màxim 72 hores abans de l'arribada. No s'accepta com a document vàlid per accedir al país el certificat de recuperació o un certificat de vacunació amb només una dosi de la vacuna o proves d'antígens.

Moldàvia hi ha l'obligació de presentar una prova negativa PCR per a Covid-19, realitzada en les 72 hores prèvies a l'entrada en el territori de la República de Moldàvia. No han de sotmetre's a la prova les persones completament vacunades.

Mònaco demana presentar una PCR amb resultat negatiu realitzada com a màxim 72 hores abans del viatge si es procedeix d'algun dels països classificats en vermell, taronja fosc o taronja clar en els mapes del Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties. Catalunya ara mateix està en zona vermella

Polònia permet l'entrada amb el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea o aportant una prova PCR o d'antígens negativa realitzada, com a màxim, 48 hores abans d'entrar al país; un certificat de recuperació o de vacunació completa.

Els Països Baixos consideren Espanya, excepte les Canàries i Balears, una zona de risc alt. Per tant, cal mostrar una prova negativa de Covid-19, o prova de la vacunació, o prova de la recuperació de Covid-19.

Portugal es pot accedir amb el Certificat de Covid-19. Amb tot, també es pot presentar una PCR negativa realitzada durant les 72 hores anteriors o un test d'antígens fet les 48 hores anteriors. Només els viatgers provinents de països amb una taxa d'incidència superior als 500 casos han de fer un confinament de 14 dies. Cal tenir en compte que Portugal ha aplicat noves restriccions al territori nacional per l'escalada ​de casos.

La República Txeca classifica Espanya de zona vermella. Per això demana el Certificat Covid Digital de la Unió Europea o bé un certificat de vacunació (vàlid a partir dels 22 dies de la primera dosi i 14 després de la segona); una prova de recuperació de la Covid-19, vàlida fins a 180 dies; o una PCR feta 72 hores abans o una prova d'antígens 24 hores abans d'arribar.

Sèrbia exigeix per entrar al país una prova PCR negativa realitzada en les últimes 48 hores. No cal en cas de tenir un certificat de vacunació reconegut per Sèrbia.

Suècia exigeix el Certificat digital Covid Digital Unió Europea o equivalent de vacunació, recuperació o prova diagnòstica negativa prèvia. En el cas dels tests negatius cal que s'hagi realitzat en les 72 hores prèvies a l'arribada.

Suïssa i Liechtenstein insten a presentar el certificat de vacunació completa. Només en cas de no posseir-lo cal aportar una PCR realitzada les 72 hores anteriors a l'arribada o un test d'antígens 48 hores abans o un certificat de vacunació. També cal presentar un formulari d'inscripció. Admeten el Certificat digital Covid-19 de la Unió Europea.

Ucraïna demana presentar una prova d'antígens o PCR feta fins a 72 hores abans de viatjar o un certificat de vacunació. No s'accepten certificats d'anticossos que demostrin que s'ha passat la Covid-19. També requereix una pòlissa que cobreixi les despeses derivades d'un possible contagi.

Xipre els viatgers vacunats poden presentar el Certificat digital Covid-19 de la UE, sempre que hagin transcorregut 14 dies des de la finalització de la pauta vacunal completa. Els no vacunats hauran de desplaçar-se proveïts d'un test PCR realitzat amb un màxim de 72 hores abans de l'inici del viatge. També s'accepten els certificats que demostrin que s'ha passat la malaltia.

Països que requereixen quarantena

Cal recordar que Europa ha tancat l'espai aeri a Bielorússia. Amb tot, els viatgers que vulguin entrar al país des d'Espanya hauran de passar per  una quarantena obligatòria de 10 dies. N'estan exemptes les persones en trànsit, residents permanents a l'estat i persones que s'hi desplacen per motius de feina.

Els viatgers que arriben a Lituània de països que figuren com a zones de risc, com Espanya (excepte Mallorca), estan subjectes a aïllament obligatori durant 10 dies a partir del dia d'arribada, també cal aportar una PCR feta fins a 72 hores abans o un test d'antígens fins a 48 hores abans. El període d'aïllament pot escurçar després d'una segona prova negativa de PCR realitzada no abans del dia 7 de confinament. Les persones amb la pauta completa de vacunació o que certifiquin que han passat la malaltia n'estan exemptes. 

Eslovàquia exigeix una quarantena de 14 dies. A part, qualsevol viatger s'ha d'inscriure en un registre i, les persones que arribin per via aèria, han d'omplir un Formulari de Localització. Després d'obtenir un resultat negatiu en un test serà possible trencar amb l'autoaïllament.

A Islàndia només aquelles persones amb certificats de vacunació o de recuperació de Covid-19 vàlids estaran exempts de quarantena. A més, cal que hagin passat 14 dies des de la inoculació de la segona dosi de la vacuna. També, cal presentar una prova PCR amb resultat negatiu realitzada dins de les 72 hores abans del seu viatge.

El Regne Unit ara mateix no permet accedir a les persones procedents de països a la llista vermella al territori nacional. A excepció de Balears, tot l'Estat espanyol està inclòs en aquesta classificació. 

Entrada restringida

Des de 21 de juny Finlàndia permet l'entrada a viatgers de l'Estat espanyol que presentin un certificat que acrediti que han rebut  la pauta completa de vacunació i que han passat dues setmanes des de la inoculació de la segona vacuna; que han passat la Covid-19 i se'ls ha administrat una dosi de la vacuna (ha d'haver passat una setmana)  o han tingut Covid-19 fa menys de 6 mesos. A excepció d'aquestes persones, els turistes provinents d'Espanya només poden accedir a Finlàndia amb motius justificats.

Letònia només permet que entrin al territori nacional per viatges no essencials a les persones provinents de l'Estat espanyol a les persones completament vacunades o que s'han recuperat de la Covid-19.

Noruega classifica Espanya com a zona vermella, així que gairebé només permet l'entrada a nacionals i estrangers que resideixin al país. A més, en cas de poder viatjar cal passar per un període de quarantena a no ser que es presenti el Certificat digital (l'únic reconegut) que acrediti estar completament vacunat o haver passat la Covid-19 en els 6 mesos anteriors. L'entrada al país també està supeditada a diverses proves.

Rússia ha suspès l'expedició de visats a estrangers i només es permet viatjar-hi sota alguns supòsits. En cas de poder-ho fer, cal presentar una PCR negativa feta, com a molt, 72 hores abans. Si es viatja per feina, cal sotmetre's a un autoaïllament de 14 dies.

 

Imatge principal, l'aeroport del Prat / ACN