L'Estat no pot censurar els crítics amb la Constitució espanyola. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), amb seu a Estrasburg, ha emès aquest dimarts la resolució sobre el cas de Miguel Ayuso Torres, un militar ultraconservador i acadèmic que va criticar la carta magna i posar en qüestió la transició a la democràcia en un programa de televisió fent servir terminologia com "pseudoconstitució". El tribunal ha sentenciat contra Espanya en considerar que obrir un procediment sancionador contra el tinent coronel per les declaracions públiques violava el seu dret a la lliure expressió. A conseqüència d'això, l'Estat haurà de compensar el militar amb 4.000 euros en concepte de danys morals, però desestima la seva petició de ser recompensat per danys materials.

"Pseudoconstitució" d'origen "bastard"

"Estem en presència d'una pseudoconstitució, que no pot tenir principis en funció del seu origen bastard i espuri". Això és el que el tinent coronel i catedràtic de Ciència Política i Dret Constitucional va dir en un debat televisiu d'Intereconomía mentre encara era militar actiu, en el qual també va opinar que "la transició va ser una mentida" i que "Franco és la democràcia cristiana". Després de les seves paraules, el ministeri de Defensa va iniciar un procediment sancionador contra el militar per una possible falta lleu. El 2014, però, el Tribunal Militar Central el va arxivar perquè els fets van prescriure sense que arribessin a una decisió i Ayuso va a passar a la reserva de l'Exèrcit. Malgrat que el procés disciplinari no arribés a res, el TEDH ha considerat que l'obertura de l'expedient en si mateixa ja constitueix un atemptat contra la seva llibertat d'expressió perquè "podria considerar-se un advertiment o amonestació de facto dirigida al sol·licitant, que podria tenir un efecte dissuasiu, impedint-li expressar en el futur opinions similars" per por a ser expedientat. I és que, tal com recull la sentència, Ayuso "podria haver-se enfrontat a una pena màxima d'un mes d'arrest domiciliari si els fets s'haguessin considerat constitutius d'un delicte menor, i a dos mesos d'internament en una unitat disciplinària si s'haguessin considerat constitutius d'una infracció greu".

No és un perill per la democràcia

En la resolució, el TEDH considera que "les raons exposades per les autoritats nacionals (espanyoles) no van ser, per tant, suficients per a justificar la necessitat d'interferència en una societat democràtica", assenyalen en l'escrit. La decisió del tribunal entén, d'aquesta manera, que Ayuso va expressar les seves "opinions personals" en la seva naturalesa d'acadèmic i que els seus comentaris no tenien impacte en la seva condició de coronel.