Els jutges de l'Audiència Nacional Eloy Velasco -instructor dels casos Púnica i Lezo- i Enrique López deixaran els casos que instrueixen aquest mateix juny perquè han obtingut una plaça a la nova Sala d'Apel·lació d'aquests òrgans. 

Els dos havien demanat aquest canvi de llocs de feina, als quals aspiraven 31 jutges més, però la comissió permanent de l'Audiència els ha concedit a ells dos per 6 vots a 2.

Un dels requisits indispensables per accedir a la plaça és tenir més de 15 anys d'antiguitat a la carrera i haver prestat serveis a l'ordre penal durant, com a mínim, 10 anys. Ara bé. Un altre punt a favor que suma més a l'hora d'atorgar les places és tenir la condició d'especialista.