La gestió emocional de les coses no és una tasca fàcil. De vegades dur a terme una equació de segon grau o bé una anàlisi morfosintàctica d'una frase pot resultar més senzill que no pas saber com estem o com millorar com ens sentim. Una bona explicació seria que de gestió emocional normalment es va peix perquè, realment, no s'han fet classes al respecte ni se n'han contemplat als currículums escolars. La pandèmia ha posat de manifest que la salut mental és important i que, en conseqüència, la gestió emocional té un paper important en el nostre dia a dia. I no només per a un mateix.

Potser precisament per això, el 74% dels professors catalans considera que, en els pròxims anys, el seu desenvolupament professional se centrarà, de manera notòria, en dedicar especial atenció al benestar emocional dels alumnes. Així ho constata una enquesta a professors catalans feta per Cambridge International, que també recull que un terç dels docents catalans afirma que la proximitat i la confiança amb els alumnes ha millorat durant el temps de pandèmia i que ara es preocupen més per altres aspectes de les seves vides que van més enllà del seu rendiment escolar. 

La pandèmia ha afectat la gestió i expressió d'emocions

Per a més de la meitat dels docents catalans (54%), l'àrea afectiva-emocional de l'aprenentatge, que té a veure amb la gestió i expressió de les emocions, és la més afectada per la pandèmia, fet que té un impacte directe en el procés d'aprenentatge dels seus alumnes en aquest nou curs. Així, consideren que enfrontar-se a emocions com la frustració, desconcert, tristesa i incertesa suposa l'obstacle més difícil per als seus alumnes. Per això, creuen que hauran de dedicar un temps especial i específic a aquestes tasques. 

L'any passat, els professors ja van intentar conèixer altres àmbits dels seus alumnes mitjançant avaluacions ultrapersonalitzades, com les tutories individuals que van fer el 59% dels enquestats. 

Per altra banda, els professors catalans han destacat que necessiten sentir-se connectats amb el seu entorn i requereixen un context de suport entre companys. Per a 4 de cada 5 (82%), la col·laboració és essencial. 

Els reptes del nou curs

Els docents han fet constar en l'enquesta que un dels reptes del curs 2021-22 és mantenir aquest tracte proper amb els alumnes (38%). A més, també detecten que el volum de feina ha pujat. De fet, més de la meitat (51%) afirma tenir més càrrega de treball a conseqüència dels moments difícils de la pandèmia, estrès emocional, incertesa i por al virus.

 

 

Imatge principal: ous amb cares pintades que representen diferents estats d'ànim / Unsplash