La població catalana creu que el nombre de persones immigrants que resideixen al país és molt més elevat que el percentatge real. Concretament, les xifres de l'enquesta publicada per la Fundació Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (ACSAR) apunten que els catalans perceben la població immigrant un 13,1% més gran del que realment és, gairebé el doble de la xifra real. A més, l'edició d'enguany del Baròmetre d'Opinió per l'Observatori de Migracions a Catalunya que conté aquestes dades també revela com, en general, els catalans no veuen la immigració com un problema o prioritat per resoldre.

 

 

La immigració no preocupa als catalans

Tal com recull l'estudi, que s'ha elaborat a partir d'un qüestionari repartit entre la població general major d'edat i resident a Catalunya en els últims 5 anys, la percepció mitjana és que hi ha un 29,3% de persones immigrants, quan la dada real és el 16,2%. Tot i això, només el 12% dels enquestats creu que la immigració és un problema a resoldre. De fet, aquesta preocupació ocupa el lloc número 11 en la llista, i les principals problemàtiques són la pandèmia (50,8%), les relacions entre Catalunya i l'Estat (46,5%) i l'atur i la precarietat laboral (45,9%).

Ez4X1TVWUAEeB3q

A més, la meitat de la població considera acceptable el nombre d'estrangers residents a Catalunya i valora positivament l'impacte cultural i econòmic de les persones immigrants. Més concretament, la majoria considera que no frenen el desenvolupament de la llengua catalana. De fet, només un 16% dels enquestats veu la proporció de la població immigrant com un fet "excessiu".

Biaixos i percepcions desproporcionades

La gran majoria de la població (83,5%) està a favor de la regularització de la situació legal de les persones migrades, ans amb algunes condicions, com ara la situació laboral de la persona.

Ez4cXNJXMAAMYo7

Malgrat que la percepció general de la immigració sigui positiva o neutral, els catalans tenen percepcions equivocades sobre aquesta part de la població. Només 1 de cada 2 persones enquestades consideren que el nombre de persones immigrants que resideixen a Catalunya de manera legal són majors que el nombre de persones que resideixen en una situació legalment irregular.

A més, la percepció sobre les persones migrants varia considerablement segons el seu lloc d'origen, revelant un biaix cap a certes cultures o races. En termes de simpatia, les persones enquestades veuen amb millors ulls a les persones provinents de la Unió Europea, seguides per les nord-americanes. Per contra, les pitjors valorades son les persones de l'Àfrica subsahariana i les provinents del Marroc. De la mateixa manera, poc més de la meitat de la població "acceptaria" llogar un pis a persones migrants (62,4%) o viure en un barri amb molta població migrant (55,1%). 

Ez4aX6mXIAIcS1R

Foto principal: manifestació a favor dels drets dels migrants a Gran Canària / Europa Press