L'Audiència Provincial de Lleida ha condemnat a presó els pares de la Nadia per estafa continuada. La sentència del tribunal estableix per al pare, Fernando Blanco Botana, una pena de cinc anys de presó i multa de 3.000 euros, i per a la mare, Margarita Garau Ramis, una pena de tres anys i sis mesos de presó i multa de 2.400 euros. El jutge considera que ha quedat acreditat que ambdós es van apropiar d'almenys 402.232,65 euros en donacions, malgrat que la xifra que manejava l'acusació s'eleva fins prop dels 1,1 milions. 

La resolució del Tribunal considera provat que la menor pateix una tricotiodistrofia, una malaltia "rara" que no suposa un "risc vital imminent" per la petita, malgrat que sí provoca alteracions cutànies, oftalmològiques i trastorn del desenvolupament i del llenguatge en un context d'intel·ligència límit. Segons afirma la sentència, els condemnats “van ordir un pla per obtenir un lucre patrimonial il·lícit" constituint l'Associació Nadia Nerea i van concedir entrevistes i van acudir en diverses ocasions a diferents programes de televisió per tal d'aconseguir maximitzar els donatius.

En aquestes aparicions públiques, els pares de la Nadia "manifestaven que necessitaven diners per a la investigació de la malaltia i per sufragar els elevats costos de falsos tractaments i intervencions quirúrgiques a l'estranger que necessitava la petita, arribant en ocasions a afirmar, també falsament, que això era necessari per superar el risc imminent de mort en què es trobava la menor".

Els progenitors van utilitzar el mateix modus operandi per "enriquir-se il·lícitament" quan van arribar a la localitat de Fígols i Alinyà (Alt Urgell). Segons la resolució, en una reunió amb la resta de pares de l'escola on anava la menor, els condemnats van explicar "la malaltia que afligia la petita i els problemes, tractaments, intervencions i costos que li generava, repartint-los fullets de l'Associació en els que constava un número de compte corrent". Inclús, Blanco va arribar a "afirmar falsament que Fernando Blanco es trobava afligit per un càncer de pàncrees" i que la Nadia necessitava sotmetre’s a una "operació urgent a Houston d'elevat cost" perquè corria un risc imminent de morir.

La versió dels acusats -afirma la sentència- no ha aconseguit convèncer al Tribunal: Es veu "clarament desmuntada" pels "abundants i contundents" indicis i les "escasses i no concloents" proves d'exculpació presentades per les defenses. De la mateixa manera, el jutge considera que Margarita Garau "actuava de comú acord amb el seu espòs" i que era coneixedora de l'activitat il·lícita que duien a terme, participant de la mateixa de forma voluntària.

L'Audiència de Lleida condemna també els progenitors a fer front a una indemnització per a cadascuna de les persones perjudicades pel seu engany com a responsables civils.