Més serveis per a les víctimes. L’Advocacia Catalana va realitzar 17.487 assistències a víctimes de violència masclista a comissaria a partir del segon semestre de 2021, quan es va engegar aquest servei per complir amb la reforma de la llei catalana per erradicar la violència masclista, aprovada a finals del 2020. Els 14 col·legis de l’Advocacia Catalana van signar un protocol per fer aquestes assistències abans d’una hora, i  el 70% es compleix, segons les dades facilitades aquest dilluns pel Consell de l’Advocacia Catalana. Aquest  servei a les víctimes ha fet incrementar les actuacions del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut (TOAD) a Catalunya, en un 17%: l'any 2019 es van atendre 14.492 víctimes de violència de gènere i a partir de setembre de l'any passat se li han sumat les de violència masclista  (prop de 17.500), i amb la nova atenció a comissaria, i no al jutjat, com fins ara. La violència masclista pot incloure des d’agressions sexuals, lesions i amenaces dirigides contra dones, i no en un entorn de parella, que és la violència de gènere. Les assistències als detinguts per part dels advocats s’han reduït a les 3 hores a comissaria.

El president de l’Advocacia Catalana i degà de Figueras, Joan Ramon Puig, ha reivindicat una millora de les retribucions que l’advocacia que realitza l'assistència jurídica gratuïta “ja que cada vegada es fan més serveis, com les assistències a la comissaria” i ha assegurat que els mòduls que cobren els advocats  del Departament de Justícia “encara no s’ha recuperat el que es cobrava el 2009; arrosseguem una pèrdua del nivell adquisitiu del 25%”. S’indica que el Departament de Justícia va destinar 56,4 milions l’any passat per pagar l’assistència del torn d’ofici, que implica uns 176, 19 euros per actuació, xifra “abismal”, respecte  si es contracta un advocat de forma privada. Actualment, hi ha 6.346 advocats inscrits en els torns d’ofici de Catalunya.

ADVOCATS Foto
El president del Consell de l'Advocacia Catalana, Joan Ramon Puig, i  les responsables del Torn d'Ofici, Eulàlia Barros i Estela Martin /Foto: C.A.

Víctimes menors: 885

El president del Consell de l’Advocacia Catalana ha  insistit que és important que el Departament de Justícia millori les retribucions, ja que els advocats amplien serveis, com l’assistència lletrada immediata, és a dir a comissaria, a víctimes d’agressions masclistes menors d’edat. La llei preveu que les víctimes de violència de gènere tinguin assistència lletrada gratuïta (pagada per l’administració) en tot el procediment, en el cas de violència  masclista, que pot incloure la violència institucional, l’econòmica o abusos sexuals en entorns comunitaris i no de parella, tinguin cobertes només les dues primeres assistències. L’Advocacia Catalana detalla que uns 885  menors havien patit violència masclista només el primer trimestre de 2022, segons dades dels Mossos d’Esquadra.

Menys angoixa

La presidenta de la comissió del Torn d’Ofici de l’Advocacia Catalana i degana de Sabadell, Eulàlia Barros, ha explicat que el fet d’assistir una víctima a comissaria “l’ajuda a no patir tanta angoixa”, ja que se li explica tot el procediment, o el que es farà l’endemà al jutjat, a  més que aporti tota la documentació possible i testimonis.  Barros ha explicat un cas extrem de violència institucional, on serveis socials d’un poble volien que la mare renuncies a la custòdia dels fills per poder-li donar protecció. En aquest sentit,  la vicepresidenta de la comissió i degana de Tarragona, Estela Martín, també ha detallat que aquestes assistències a la víctima duren dos i tres dies, i que en alguns casos “elles mateixes no s’adonen del mal patit”, com la violència econòmica d’una dona, que va denunciar el marit  per maltractaments, i que detallant el seu cas, es va veure que patia violència econòmica, ja que  li regulava els diners i li tancava la nevera amb cadenat, i ella ho trobava normal.

Xifres a l’alça

En conjunt,  s’indica que l’assistència del Torn  d’Ofici ha recuperat a Catalunya els nivells previs a la pandèmia i han experimentat, al llarg del 2021, un creixement del 20% respecte a l’any anterior. Així, es va tancar el 2021 amb un total de 320.384 assistències, molt per sobre de les 266.524 del 2020 i, fins i tot, per damunt de les que hi va haver el 2019, que van ser 319.127.  Pel que fa als àmbits, el dret penal, amb 132.579 casos, concentra el nombre més gran d'actuacions, seguides per l'assistència a persones detingudes (90.655 actuacions) i dret Civil i Família (37.468).

Més català al jutjat

Pel que fa al programa de foment del català als jutjats, l’Advocacia Catalana informa que l’any passat es van  presentar 7.483 actuacions en llengua pròpia. I amb la difusió de la campanya ha fet augmentar les actuacions d’aquest any: 2.678 actuacions presentades en català als jutjats el primer trimestre de 2022, respecte a les 1.258 del primer trimestre de 2021.