Es va desglossant el nou currículum del Batxillerat. Després de saber que els estudiants amb una assignatura suspesa podran fer la Selectivitat, ara també hem conegut que l'esborrany del text amb els continguts que s'estudiaran a l'assignatura d'Història es refereix per primera vegada a l'aixecament del 1936 com a "cop d'Estat". Segons ha pogut saber ElDiario.es, els alumnes hauran de conèixer "el procés reformista i democratitzador que va emprendre la II República, així com les reaccions antidemocràtiques que es van generar davant del seu avenç i el cop d'Estat que va suposar la seva fi".

El currículum de la Lomloe serà el més progressista en aquest aspecte de memòria històrica. El cop d'Estat s'anomenava "sublevació" o "cop militar" a la Lomce, mentre que la LOE tampoc anomenava cop d'Estat l'aixecament militar del 1936. Amb aquesta actualització es recullen els postulats de la llei de memòria democràtica que està tramitant el govern espanyol, que també inclou un concurs internacional per resignificar el Valle de los Caídos. De fet, aquesta llei indica que "el sistema educatiu espanyol inclourà entre les seves finalitats el coneixement de la història i de la memòria democràtica espanyola i la lluita pels valors i les llibertats democràtiques".

Diversitat identitària

En aquesta línia, el nou currículum també assenyala que "la Guerra Civil i el franquisme donen compte del grau de violència que poden adquirir els conflictes i les conseqüències de l'ús dictatorial del poder". Així mateix, estableix que els alumnes hauran d'assolir un seguit de "sabers bàsics" que inclouen el "reconeixement de les accions i moviments a favor de la llibertat en la història contemporània d'Espanya", la "reparació i dignificació de les víctimes de la violència" i "el valor patrimonial, social i cultural de la memòria col·lectiva".

Per una altra banda, l'esborrany també parla de les "identitats múltiples" que hi ha a l'estat espanyol. S'estableix la importància en el fet que els estudiants aprenguin a "identificar la diversitat identitària", ja que "la coexistència d'identitats, especialment les que tenen a veure amb el sentiment nacional, és una de les coses que més interès desperta en l'actualitat i que més tensió ha provocat en la societat espanyola de les últimes dècades". Sembla una referència clara al procés.

Nacionalisme espanyol

És per això que el text parla de "nacionalisme espanyol" i dels "nacionalismes i regionalismes subestatals alternatius" per instar els alumnes a "respectar els diferents sentiments de pertinença". Quelcom que "implica treballar en diferents escales i dimensions, així com en la compatibilitat d'identitats múltiples, valorant la riquesa de les seves diferents expressions i manifestacions".

Finalment, és destacable que el currículum també inclou la perspectiva de gènere en l'estudi de la història com "una exigència ètica en les societats contemporànies". "S'haurà d'incorporar la perspectiva de gènere en l'anàlisi de l'Espanya actual i de la seva història, mitjançant la contextualització històrica de fonts literàries i artístiques i la investigació sobre el moviment feminista, per recuperar la seva presència en la història i promoure actituds en defensa de la igualtat efectiva de dones i homes", s'indica.

 

Imatge principal: Una classe de Batxillerat / ACN