Pràcticament quan estem arribant als dos anys de l'esclat de la pandèmia per coronavirus, arriba el primer estudi sobre com ha afectat la vacuna de la covid a la menstruació de les dones. És significatiu el temps que ha transcorregut ja que certifica com la medicina sempre deixa en un segon paper les derivades en la salut de la dona. Així doncs, els estudis per les vacunes sempre es fan majoritàriament amb homes i els cicles menstruals o les conseqüències en el dolor o alteracions rellevants que experimenta el sexe femení queden en un segon pla.

La gran conclusió que es pot extreure és que rebre dosis de vacuna s'associa a un augment de menys d'un dia de la durada del cicle menstrual. El centre Obstetrics & Gynecology dels Estats Units es va marcar com a objectiu avaluar si la vacunació contra la malaltia del coronavirus s'associa amb canvis en la durada del cicle o de la menstruació en les persones que reben la vacunació en comparació amb una no vacunada. L'altra gran conclusió és que la vacunació s'associa amb un petit canvi en la durada del cicle, però no amb la durada de la menstruació.

Estudi limitat

Els informes suggereixen que les alteracions menstruals són molt més freqüents, però que aquestes alteracions semblen ser temporals. L'estudi alerta que cal investigar més: "La manca d'evidència prospectiva a nivell de població sobre la relació de la vacunació contra la covid i els cicles menstruals limita la capacitat per abordar suficientment aquestes preocupacions i per assessorar les persones que tenen la menstruació sobre què esperar amb la vacunació". Cal recordar que la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia classifica una variació de la durada del cicle com a normal si és inferior a 8 dies.

Les persones amb menstruació regular també poden experimentar pertorbacions de l'ovulació esporàdiques o induïdes per l'estrès, que poden provocar un salt de cicle o un canvi temporal en la durada del cicle. D'11 a 14, aquesta variabilitat normal es pot percebre com a preocupant, especialment en conjunció amb una nova exposició com la vacunació.

Si anem al detall, també trobem canvis en les dosis rebudes. Per a les dones vacunades, el cicle va variar en funció de quan es va produir la segona dosi de la vacuna. Els resultats secundaris van ser els mateixos canvis individuals en la durada del cicle per al segon cicle de vacunació i els canvis corresponents en la durada de la menstruació per al primer i segon cicles de dosis de la vacuna. En total s'han avaluat 23.754 cicles menstruals reportats prospectivament per 3.959 persones dels Estats Units per saber si la vacunació contra la covid s'associa amb alteracions del cicle menstrual durant els cicles en què es produeix la vacunació. 

Variacions d'un dia

L'estudi subratlla: "Després d'ajustar-nos als factors de confusió, vam trobar que els individus que ciclaven normalment experimentaven petites variacions en la durada del cicle independentment de l'estat de vacunació. Hi havia diferències estadísticament significatives entre els grups d'estat de vacunació, però el canvi en la durada del cicle va ser inferior a 1 dia, que està per sota de la diferència notificable en l'aplicació de seguiment del cicle menstrual i no és clínicament significatiu. Un subconjunt d'individus que van rebre ambdues dosis de vacuna en un sol cicle van tenir, de mitjana, un augment ajustat de 2 dies en la durada del seu cicle de vacunació en comparació amb els individus no vacunats. 

Tot i que aproximadament el 10% d'aquests individus van experimentar un canvi clínicament notable en la durada del cicle de 8 dies o més, aquest canvi es va atenuar ràpidament en dos cicles posteriors a la vacuna. No hem trobat cap canvi en la durada de la menstruació entre o dins de les cohorts de vacunació". Malgrat tot, encara queden molts interrogants per resoldre. Més enllà de les durades, cal saber si afecta la fertilitat, l'augment del dolor, si les alteracions són puntuals, entre d'altres aspectes.