Un total de 137 persones han sol·licitat l'eutanàsia en el primer any d'aplicació de la llei d'eutanàsia a Catalunya. Concretament, 60 de les 137 ja han completat el procés d'eutanàsia, que dura uns 47 dies de mitjana. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, juntament amb la secretària general del Departament, Meritxell Masó, la directora general d'Ordenació i Regulació Sanitària, Azucena Carranzo, i el president de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya, Albert Tuca, han actualitzat les dades de l'eutanàsia a Catalunya, pocs dies abans que es compleixi el primer any d'aplicació de la llei nacional.

Així doncs, Argimon ha valorat positivament l'aplicació de la normativa i ha remarcat que Catalunya té "tradició de mort digna", tant dins del sector sanitari com a través de moviments socials. En total, hi ha hagut 137 peticions d'eutanàsia, de les quals 78 ja han rebut l'aprovació de la Comissió de Garantia i Avaluació i 60 han acabat el procés per poder tenir una mort digna. 

Del conjunt de peticions, 77 són d'homes i 60 de dones, la majoria d'ells son de més de 71 anys (75 casos). Poden demanar l'eutanàsia els majors d'edat, amb nacionalitat espanyola o residència reconeguda, que pateixin una malaltia greu i incurable, amb un patiment insofrible, o un sofriment greu, crònic i impossibilitant, amb un patiment insuportable, certificat per personal mèdic.

El tràmit de sol·licitar l'eutanàsia

Totes les sol·licituds s'han de presentar dues vegades i han de ser aprovades per Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya. Aquest òrgan estudia el cas amb la col·laboració, com a mínim, de tres metges i un jurista. Aquesta avaluació té una durada mitjana de 47 dies. "És un procediment molt garantista i ha de ser així. Hi ha tres metges que ho comproven i un període de reflexió de la persona (en un any hi ha hagut 5 sol·licituds revocades pels mateixos malalts), per la qual cosa és un procés que requereix uns terminis", ha assenyalat Argimon.

Cal esmentar que esperant l'eutanàsia han mort 37 persones sol·licitants, nou d'elles amb el seu cas aprovat per la comissió. En aquest sentit, Tuca ha expressat que preocupa que morin persones esperant, però ha insistit que els terminis són correctes per ser garantistes, i que el procés no es pot fer "amb menys temps", ja que solament entre la primera i segona sol·licitud han de passar 15 dies.

Un any de llei d'eutanàsia

Tuca ha assenyalat que la llei d'eutanàsia no està dissenyada per donar solució als "últims dies" de malalts terminals (per a això ja hi ha estratègies pal·liatives), sinó per a malalts que es troben en situacions irreversibles, però que no està previst que morin en un termini breu. I del total de sol·licituds es van denegar vuit casos per no complir amb els requisits, fet que no vol dir que el malalt hagi quedat "abandonat", ja que se'l segueix ajudant per fer front a la situació que pateix, ha informat Tuca.

Amb tot, dins les possibilitats de la persona, pot triar on posar fi a la seva vida. D'entre les 60 eutanàsies ja finalitzades, la meitat han estat al domicili (33), i la resta en hospitals (20), centres d'atenció intermèdia (5) i residències (2).