La dieta és el factor més important en la prevenció de les malalties coronàries i una mala alimentació pot ser responsable d'una mort cardíaca prematura. Així ho confirma un nou estudi dut a terme per experts de la Universitat Central South a la Xina, que conclou que dues de cada tres morts per patologies d'aquest tipus podrien prevenir-se adoptant una dieta més saludable.

Els científics ofereixen una sèrie de pautes molt senzilles que consisteixen a reduir la ingesta d'aliments processats, begudes ensucrades, grasses trans i saturades i sal i sucre afegides, mentre s'augmenta la ingesta de peix, fruites, verdures, nous i cereals integrals. Idealment, hauríem de menjar de 200 a 300 mg d'aliments rics en àcids grassos omega 3 cada dia, asseguren els autors de l'estudi. A això caldria afegir de 200 a 300 grams de fruita, 290 a 430 grams de verdures, 16 a 25 grams de nous i 100 a 150 grams de cereals integrals.

ElectrocardiogramaDues de cada tres morts per malalties del cor poden prevenir-se amb canvis en la dieta

L'estudi, publicat a European Heart Journal - Quality of Care and Clinical Outcomes, va estimar que el 69 per cent de les morts per cardiopatia isquèmica podrien prevenir-se si s'adoptessin dietes basades en aquest tipus d'alimentació.

La dada és important. La reducció que es produiria en les morts per afeccions cardíaques és major que la que es produiria reduint la pressió arterial sistòlica en xifres adequades (54 per cent), mantenint un nivell saludable de colesterol LDL en sang (42 per cent), mantenint els nivells de glucosa equilibrats en dejú (25 per cent), o deixant de fumar (20 per cent). En definitiva, és el factor més important per millorar la salut cardíaca d'una persona.

Hi ha nou factors de risc principals per a les malalties cardíaques, dels quals dos no tenen possibilitat de modificació: l'edat i els antecedents familiars, asseguren els experts. La resta es pot canviar introduint hàbits saludables en la vida de les persones, i cinc d'ells han de veure totalment o parcialment amb els hàbits alimentaris.

Els investigadors han dut a terme l'estudi recopilant dades de 195 països entre 1990 i 2017. Les troballes van ser extrapolables tant a països desenvolupats com no desenvolupats. Els càlculs determinen que la cardiopatia isquèmica va causar gairebé 9 milions de morts a tot el món el 2017, la qual cosa representa el 16 per cent de totes les morts, en comparació amb el 12 per cent de totes les morts el 1990. Per tant, és una patologia en creixement entre la població.

Dolor al pitHi ha nou factors de risc principals per a les malalties cardíaques, de les quals només dos no es poden modificar

I encara que és veritat que la prevalença, la incidència i les taxes de mortalitat estandarditzades per edat per malaltia cardíaca isquèmica van disminuir entre 1990 i 2017, el nombre total de morts gairebé es va duplicar durant el mateix període de temps, degut principalment al creixement i l'envelliment de la població.

Els onze factors de risc de la mort per cardiopatia isquèmica són els següents:

Dieta, hipertensió, colesterol LDL alt, glucosa elevada, tabaquisme, un alt índex de massa corporal (IMC), el sedentarisme, la contaminació, la funció renal alterada, l'exposició al plom i el consum d'alcohol.